Lehçe'da scold

Telaffuz
n. sekutnica, megiera
v. zrzędzić, besztać, karcić, łajać, złajać, rugać, skarcić, nakrzyczeć, fukać, wystrofować

Örnek cümleler

The professor scolded John for skipping class.
Nauczyciel wezwał Johna na dywanik za opuszczanie lekcji.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I'll scold him.
Ja skarcę go.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Don't scold her. She's too young to understand.
Nie karć jej. Jest zbyt mała, by to zrozumieć.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The teacher scolded his students severely.
Nauczyciel surowo ukarał swoich uczniów.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The boy neglected to water the plants, and he was scolded.
Chłopiec zaniedbał podlewanie roślin i został skarcony.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I remember how President Pöttering scolded us, derided us and claimed that it cost the earth.
Pamiętam, jak pan przewodniczący Pöttering skarcił nas, wyszydził i stwierdził, że kosztuje to fortunę.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Mr Schulz's scolding is therefore completely uncalled for.
Dlatego też wyrzuty pana posła Schulza są zupełnie nie na miejscu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
They endured the humiliation of being scolded and sent home for as long as they could, and eventually chose to avoid school more and more often, for which their parents were sentenced to prison.
Wytrzymywały upokarzanie w postaci rugania i odsyłania do domu jak długo dały radę, aż wreszcie coraz częściej decydowały, że nie pójdą do szkoły, za co ich rodzice zostali skazani na karę więzienia.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. admonish: berate, upbraid, censure, denounce, reprimand, reprove, blame
2. termagant: nag, shrew, virago, maenad© dictionarist.com