Lehçe'da slap

Telaffuz
n. klaps, mlask, plask, plaśnięcie, klask, trzepnięcie
v. uderzać się, klapać, poklepać, trzepać, plasnąć, policzkować, pacnąć, spoliczkować, klapnąć, plaskać

Örnek cümleler

She slapped him in the face.
Spoliczkowała go.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
She slapped his face.
Uderzyła go w twarz.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I slapped his face.
Uderzyłam go w twarz.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Instead of slapping him in the face, she spit in it, and walked contemptuously away.
Zamiast go spoliczkować, napluła mu w twarz i odeszła z pogardą.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
She gave him a slap in the face.
Wymierzyła mu policzek.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
In the heat of the moment, Tom slapped Mary.
W porywie chwili Tom spoliczkował Mary.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Tom kissed Mary and she slapped him.
Tom pocałował Mary, a ona go uderzyła.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I felt like slapping her in the face.
Miałem ochotę uderzyć ją w twarz.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
(HU) After the January gas crisis, the common European energy policy has in recent days once again received a slap in the face.
(HU) Po styczniowym kryzysie gazowym, wspólnej europejskiej polityce energetycznej wymierzono ostatnio jeszcze jeden policzek.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
If Europe attempts to ban or restrict the traditions of other democratic countries, goodwill might just come back later and slap it in the face.
Jeśli Europa spróbuje zakazać lub ograniczyć tradycje innych demokratycznych krajów, dobra wola może wkrótce odbić się rykoszetem.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

blow: hit, smack, spank, patdictionary extension
© dictionarist.com