Lehçe'da somebody

Telaffuz
n. człowiek ważny
pron. ktoś

Örnek cümleler

For example, giving or receiving a business card from somebody needs to be done using both hands.
Na przykład wręczanie lub przyjmowanie od kogoś wizytówki musi odbywać się z użyciem obu rąk.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
“I don’t believe it was open,” said Lester, standing back. “Somebody is playing a trick on us.”
„Nie wierzę, że były otwarte,” powiedział Lester, cofając się. „Ktoś sobie z nami pogrywa.”
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
“It is always somebody else that sees them,” said Barnes.
„Zawsze ktoś inny je widzi,” powiedział Barnes
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I really need to hit somebody.
Muszę komuś przywalić.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
For the world, you are somebody, but for somebody you are the world.
Dla świata jesteś kimś, ale dla kogoś jesteś światem.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Somebody knows that.
Ktoś to wie.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Somebody has to be held accountable for his death.
Ktoś musi ponieść odpowiedzialność za jego śmierć.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Does somebody feel unwell?
Czy ktoś czuje się niedobrze?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Admittedly, this is an unrewarding task, but somebody has got to deal with it.
Wprawdzie jest to niewdzięczne zadanie ale ktoś musi się go podjąć.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Somebody wants to talk to you.
Ktoś chce z tobą porozmawiać.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

in solitude© dictionarist.com