Lehçe'da strong

Telaffuz
a. silny, mocny, muskularny, potężny, esencjonalny, siarczysty, przekonywający, trwały, wyskokowy, ostry, dosadny

Örnek cümleler

A pair of strong horses trained for war, would pull a chariot carrying two brave soldiers.
Para silnych koni trenowanych do wojny ciągnęła rydwan niosący dwóch dzielnych żołnierzy.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Germany was an economically strong country, perhaps with a difficult language, but I would surely have the chance to learn a lot there.
Niemcy to ekonomicznie silne państwo, być może z trudnym językiem, ale z pewnością miałbym szansę, aby się wiele tam nauczyć.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Others admire those people with strong characters, so this will definitely benefit you in the future.
Inni podziwiają ludzi o silnych charakterach, więc to na pewno przyniesie ci korzyści w przyszłości.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
People admire Salma for being so strong.
Ludzie podziwiają Salmę za bycie tak silną.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Suddenly I was looking up at him; a strong and handsome soldier.
Wtem spojrzałam w górę na niego; silnego i przystojnego żołnierza.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
At about half past ten, I was in a mood for the goodnight pipe, but Laura looked so pale that I felt it wouldn’t be nice to fill our sitting-room with fumes of strong tobacco.
Około pół godziny po dziesiątej, byłem w nastroju na fajkę na dobranoc, ale Laura wyglądała tak blado, że poczułem, że nie byłoby miło wypełniać naszego salonu dymem mocnego tytoniu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Then he prepared himself a glass of strong brandy with water and sat down to his work, determined to ignore the presence of the rat.
Następnie przygotował sobie szklankę silnej brandy z wodą i usiadł do swojej pracy, zdeterminowany by ignorować obecność szczura.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He is tall and strong.
On jest wysoki i silny.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
She had her hat blown off by the strong wind.
Silny podmuch wiatru zrzucił jej kapelusz.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
My father likes strong coffee.
Mój ojcec lubi mocną kawę.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

having strength or power greater than average or expected: sinewy, tough, strengthened, knockout, hard, powerful, muscular, brawny, ironlike, strength, bullnecked, weapons-grade, vehement, industrial-strength, beardown, toughened, hefty, virile, knock-down, beefed-up, robust, well-knit, rugged, noticeable, stiff, bullocky, severe, fortified, well-set, reinforced
not faint or feeble: intense
having or wielding force or authority: powerful, potent
of good quality and condition; solidly built: solid, sound, substantial
being distilled rather than fermented; having a high alcoholic content: hard, alcoholic
strong and sure: firm, forceful
of verbs not having standard (or regular) inflection: irregular
having a strong physiological or chemical effect: strength, fertile, efficacious, effective, stiff, powerful, effectiveness, potent, multipotent, effectual, potency, equipotent
freshly made or left: fresh, warm
immune to attack; incapable of being tampered with: unattackable, secure, unassailable, invulnerable, impregnable, inviolable© dictionarist.com