Lehçe'da stronghold

Telaffuz
n. forteca, twierdza, fort, warownia, fortyfikacja

Örnek cümleler

Yemen is struggling with a civil war, al-Qaeda strongholds, a weak state, poor intelligence services, inefficient security and armed military forces.
Jemen zmaga się z wojną domową, twierdzami Al-Kaidy, słabym państwem, słabymi służbami wywiadowczymi, nieskutecznymi służbami bezpieczeństwa oraz zbrojnymi bojówkami.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
In the north-east, which is a rural area with a Laotian culture, there would be almost insurgent opposition against the central area, Bangkok and the south, which are all Democratic strongholds.
Na północnym wschodzie, który jest obszarem wiejskim o kulturze laotańskiej, opozycja przeciw obszarowi centralnemu, Bangkokowi i południu, będącymi twierdzą demokratów, może przybrać niemal formę powstania.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Until now, Morocco has acted as a stronghold against the different forms of trafficking from the Sahel.
Maroko dotychczas odgrywało rolę bastionu broniącego przed różnymi formami przemytu napływającego z regionu Sahelu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
However, the Bekaa Valley is a stronghold of the Islamist Hezbollah movement.
Wiadomo natomiast, że Dolina Bekaa to twierdza islamskiego ruchu Hezbollah.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This new world does not have effective walls or strongholds.
Ten nowy świat nie posiada skutecznie broniących ścian czy strażnic.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The European Union must confirm that it remains a stronghold of democracy and common values.
Unia Europejska musi potwierdzić, iż pozostaje bastionem demokracji i wspólnych wartości.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
However, it was military predominance, not political achievement or any lasting solution, that drove the Tamil Tigers out of their last major stronghold.
Jednakże to nie sukces polityczny, czy trwałe rozwiązanie zmusiło Tamilskie Tygrysy do opuszczenia swojego ostatniego, głównego bastionu, lecz przewaga wojskowa sił rządowych.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Large parts of the north have been brought under control and strongholds of the Tamil rebels have been taken.
Znaczna część terenów na północy kraju znalazła się pod kontrolą rebeliantów tamilskich i stały się ich bastionem .
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

a strongly fortified defensive structure: dungeon, defence, defense, defensive structure, blockhouse, redoubt, keep, bastion, hold, citadel, donjon, fastness


dictionary extension
© dictionarist.com