Lehçe'da suffer

Telaffuz
v. cierpieć z powodu czegoś, ścierpieć, ucierpieć, najeść się, przecierpieć, ponieść, ulec, doznać, chorować, tolerować kogoś coś, pokutować, ponieść konsekwencje, odnieść, opłacać, najadać się, ulegać, doznawać, odnosić, odnosić się

Örnek cümleler

If the food had been poisoned I would be the one to suffer the consequences.
Gdyby jedzenie było zatrute, to ja poniósłbym konsekwencje.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He suffers from sudden fits of coughing.
On cierpi na nagłe napady kaszlu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
She's suffering from a serious disease.
Ona cierpi na poważną chorobę.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
In addition to a blocked nose, I'm also suffering from a high temperature.
Oprócz zatkanego nosa, cierpię z powodu wysokiej temperatury.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I suffer from asthma.
Choruję na astmę.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It is man's destiny to suffer.
Przeznaczeniem człowieka jest cierpieć.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The bus driver suffered minor injuries.
Kierowca autobusu odniósł niewielkie obrażenia.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
She looks happy, but deep down, she suffers.
Wygląda na szczęśliwą, ale w głębi duszy cierpi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The American economy suffered a recession.
Amerykańska gospodarka doznała recesji.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I only know how to love, suffer and sing.
Wiem tylko, jak się kocha, cierpi i śpiewa.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. ail: hurt, languish, droop, writhe, agonise, agonize, sicken
2. sustain: endure, tolerate, bear, stand, stomach, undergo, permit© dictionarist.com