Lehçe'da swelling

Telaffuz
n. guz, obrzęk, zgrubiałość, opuchlina, opuchnięcie, napuchnięcie, puchlina, spuchlizna, nabrzmiałość, nabrzmiewanie, obrzęknięcie, zgrubienie, wybrzuszenie, wypukłość
a. wydęty, wzmagający się, napuszony, bałwaniasty

Örnek cümleler

An immigrant will only have the right to stay in the territory of a Member State of the EU if he works to swell the coffers of the plutocracy.
Imigrant będzie miał prawo pozostania na terytorium państwa członkowskiego UE, tylko jeśli będzie pracował na rzecz napełnienia skarbców plutokracji.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It is important to prevent the ranks of terrorists from swelling day by day as a result of the frustration and lack of direction of the region's inhabitants.
Ważne jest powstrzymanie nieustannego poszerzania się szeregów organizacji terrorystycznych w wyniku rosnącej frustracji oraz braku właściwego ukierunkowania mieszkańców regionu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
A tax on financial transactions would swell the EU coffers by about EUR 200 billion each year and help curb speculative activities, making them more expensive and therefore less attractive.
Podatek od transakcji finansowych zwiększyłby fundusze UE o około 200 miliardów euro rocznie i pomógłby ograniczyć spekulację, jako że stałaby się ona droższa i mniej atrakcyjna.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
If we want to continue to swell the ranks of anti-Europeanism, then carry on, Commission.
Jeżeli chcemy powiększać szeregi przeciwników Europy, to proszę tak dalej, Komisjo.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It must be a basic principle that structures are not created twice over and that the Union's structures do not swell needlessly.
Podstawową zasadą musi być to, by nie tworzyć podwójnych struktur oraz by struktury Unii nie powiększały się bezcelowo.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We all oppose indiscriminate fumigation of poppy plantations, as has been advocated by the US, which will simply swell the ranks of the Taliban without substantially altering the production of heroin.
Wszyscy jesteśmy przeciwni masowej fumigacji plantacji maku, popieranej przez Stany Zjednoczone, która zwyczajnie przyczyni się do zasilenia szeregów talibów, nie wpływając w znaczący sposób na produkcję heroiny.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Swelled-up with profits the oil companies respond by speculating on the increased demand for their products in the emerging nations, hoping thereby to burst the bank.
Opływające w zyski koncerny naftowe reagują spekulując zwiększonym popytem na swoje produkty w państwach wschodzących, mając nadzieję na rozbicie banku.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Alternatively, they will swell the ranks of the non-inscrits.
Alternatywnie, zasilą szeregi posłów niezrzeszonych.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The quality of the democratic debate will not be improved by swelling the ranks of non-attached members.
Jakość demokratycznej debaty nie poprawi się przez zasilanie szeregów posłów niezrzeszonych.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Of course, deficits inevitably swell in times of economic recession.
Oczywiście deficyty budżetowe w nieunikniony sposób rosną w okresie recesji gospodarczej.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

an abnormal protuberance or localized enlargement: dropsy, edema, oscheocoele, oedema, hematocoele, haematocoele, puffiness, hematocele, tumidness, tumidity, lump, enlargement, symptom, oscheocele, spermatocele, intumescency, bloat, iridoncus, lymphogranuloma, hydrops, haematocele, bunion, intumescence
the increase in volume of certain substances when they are heated (often accompanied by release of water): chemical change, intumescency, chemical process, intumescence, chemical action
something that bulges out or is protuberant or projects from its surroundings: projection, bump, gibbousness, frontal eminence, mogul, excrescence, nub, protrusion, caput, hump, snag, belly, protuberance, wart, nubble, jut, gibbosity, extrusion, occipital protuberance, bulge, prominence


© dictionarist.com