Lehçe'da traffic

Telaffuz
n. handel jakimś towarem, ruch, automobilowy: transport automobilowy
v. handlować, frymarczyć, przeszachrować, kupczyć

Örnek cümleler

After some time, we arrived at a place with much more traffic.
Po pewnym czasie dotarłyśmy do miejsca, w którym był znacznie większy ruch.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
When we left, we drove without knowing well into a road with less traffic.
Gdy wyjechałyśmy, pojechałyśmy bez odpowiedniej wiedzy na drogę o mniejszym ruchu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The bridge is open to traffic.
Most jest otwarty dla ruchu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I hope that neither of them was involved in the traffic accident.
Mam nadzieję, że nikogo z nich nie dotyczył ten wypadek.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Go straight down the road, and when you pass the traffic light you're there.
Idź wzdłuż ulicy i kiedy miniesz światła, będziesz na miejscu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He had a traffic accident.
On miał wypadek drogowy.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The city increased the number of traffic signals at major intersections.
Miasto zwiększyło liczbę świateł na głównych skrzyżowaniach.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The accident cause traffic chaos.
Wskutek tego wypadku na ulicy zapanował chaos.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Many people die in traffic accidents.
Wielu ludzi ginie w wypadkach drogowych.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Dick got in a traffic accident.
Dick miał wypadek samochodowy.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. transit: transportation, travel, movement, influx, passage
2. trade: commerce, business, transactions, exchangedictionary extension
© dictionarist.com