Lehçe'da traffic lights

Telaffuz
n. światła ruchu drogowego

Örnek cümleler

Go straight down the road, and when you pass the traffic light you're there.
Idź wzdłuż ulicy i kiedy miniesz światła, będziesz na miejscu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Go down this road until you get to a traffic light and then turn left.
Idź tą drogą aż do świateł i skręć w lewo.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The traffic light system is a good solution, because it sends out clear messages.
System "sygnalizacji świetlnej” to dobre rozwiązanie, ponieważ jest on źródłem jednoznacznych komunikatów.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The traffic light system, whose lights all used to be on red, is gradually showing more and more amber, yellow and, in particular, green.
System sygnalizacji świetlnej, w której wszystkie światła zwykle miały kolor czerwony, stopniowo coraz częściej zmieniają się na bursztynowe, żółte, a zwłaszcza na zielone.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I like the system of traffic lights.
Podoba mi się system sygnalizacji świetlnej.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The intelligent car will also help improve the prevention and control of traffic offences, especially regarding interaction with traffic lights, speed limits and anti-alcohol blocking.
Inteligentny samochód pomoże również uniknąć wykroczeń na drogach oraz usprawnić ich nadzór, szczególnie w zakresie komunikacji z sygnalizacją świetlną, ograniczenia prędkości oraz blokad antyalkoholowych.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!


dictionary extension
© dictionarist.com