Lehçe'da trouble

Telaffuz
n. fatygowanie, zmartwienie, bieda, tarapaty, problem, kłopot, utrapienie, dolegliwość, niewygoda, niepokojenie, nieprzyjemność, trud, fatyga, zachód, dręczenie, choroba, ambaras
v. fatygować się, martwić, zaniepokoić, niepokoić, kłopot: sprawiać kłopot, kłopotać, dręczyć, trudzić, fatygować, dolegać, nagabywać, doskwierać, męczyć, dokuczać, martwić się, turbować, nagabnąć

Örnek cümleler

Avoid getting into trouble.
Unikaj pakowania się w kłopoty.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
But little did anyone know at the time, that I, Julius Caesar, would one day solve the country's troubles.
Wówczas nikt nie miał pojęcia, że ja, Juliusz Cezar, pewnego dnia rozwiążę problemy kraju.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Several days after all the trouble began, a very pale looking Queen walked into the kitchen.
Kilka dni po tym, jak rozpoczęło się całe zamieszanie, bardzo blada Królowa weszła do kuchni.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The country was in a big mess and, of course, families like mine were blamed for all the mistakes and troubles.
W kraju panował duży bałagan i oczywiście takie rodziny jak moja były obarczane winą za wszystkie błędy i kłopoty.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
What would happen if they discovered she had got them in trouble?
Co by się stało, gdyby odkryli, że wciągnęła ich w kłopoty?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
They brought trouble on themselves.
Ściągnęli na siebie kłopoty.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
She told her troubles to him.
Zwierzyła mu się ze swoich problemów.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The trouble is that you are too young.
Problem w tym, że jesteś za młody.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
When it comes to my child, the trouble never ends.
Co się tyczy mojego dziecka, to kłopotom nie ma końca.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I'm often in trouble.
Często mam kłopoty.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. adversity: calamity, distress, misfortune, woe, worry, trial, tribulation
2. annoyance: harassment, difficulty, embarrassment, molestation
3. effort: exertion, pains, inconvenience
4. inconvenience: put out, discommode, incommode
5. distress: annoy, bother, harass, harry, irk, irritate, pester© dictionarist.com