Lehçe'da united arab emirates

Telaffuz
n. Emiraty Arabskie

Örnek cümleler

That is because the tariff preferences we are granting to the richest oil exporting countries of the world, such as the United Arab Emirates or Saudi Arabia, are unjustifiable.
Jest tak dlatego, gdyż preferencje taryfowe, jakich udzielamy najbogatszym krajom świata eksportującym ropę naftową, np. Zjednoczonym Emiratom Arabskim czy Arabii Saudyjskiej, są nieuzasadnione.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
EC-United Arab Emirates Agreement on certain aspects of air services (
Umowa WE-Zjednoczone Emiraty Arabskie dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych (
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We need to establish similar cooperation with other countries like India, Turkey, the United Arab Emirates and others.
Potrzebna jest nam podobnego typu współpraca z innymi krajami, takimi jak Indie, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie i inne.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!


© dictionarist.com