Lehçe'da unsound

Telaffuz
a. niezdrowy, słaby, niepewny, wadliwy, nietrzeźwy, błędny

Örnek cümleler

It is the effect of unsound agricultural policy, which causes the bankruptcy of family smallholdings and increases the number of people who need food aid.
To efekt błędnej polityki rolnej, która powoduje bankructwa gospodarstw rodzinnych i powiększa grono osób potrzebujących pomocy żywnościowej.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Why table amendments that are vague and legally unsound?
Dlaczego zgłaszane są poprawki niejasne i wadliwe z prawnego punktu widzenia?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Anyone who submits unsound figures cannot point accusing fingers at anybody else.
Nikt, kto przedstawia błędne dane, nie może wskazywać palcem i oskarżać kogokolwiek innego.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Privatisation might result in an unsound staffing policy, which will damage confidence in the post office.
Prywatyzacja może skutkować niewłaściwą polityką personalną, co zniszczy zaufanie do poczty.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
In addition, by eliminating airlines that are financially unsound, passengers will be free from the risk created by the possibility of their carrier going bankrupt.
Ponadto brak możliwości kontynuacji działalności przez niepewne finansowo linie lotnicze wyeliminuje zagrożenie ryzyka finansowego dla pasażerów w przypadku upadłości przewoźnika lotniczego.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This is evidenced by speculation and unsound investments.
Świadczą o tym spekulacje, nie zaś wiarogodne inwestycje.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
His first mistake was to force President Saakashvili to sign an unsound agreement with Russia.
Jego pierwszym błędem było zmuszenie prezydenta Saakaszwiliego do podpisania niedobrego porozumienia z Rosją.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The Russians are failing to comply even with that unsound agreement.
Przecież nawet to niedobre porozumienie jest zupełnie przez Rosjan nieprzestrzegane.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
That is not only scientifically unsound, it is also ethically wrong.
To jest nie tylko naukowo nieuzasadnione, ale również nieetyczne.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

of e.g. advice: undependable, unreliable
physically unsound or diseased: bad, unfit, unhealthy
containing or based on a fallacy: fallacious, invalid
suffering from severe mental illness: insane, mentally ill, unstable
not sound financially: injured, damaged, unhealthy, broken, unwholesome, speculative, high-risk, long, bad, unfit, wildcat, risky
not in good condition; damaged or decayed: rotted, decayed, corroded, rotten


© dictionarist.com