Lehçe'da write down

Telaffuz
v. nakreślić, zanotować, nakreślać

Örnek cümleler

She always writes down every word her teacher says.
Ona zawsze zapisuje każde słowo swego nauczyciela.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Have you written down the phone number?
Zapisałeś numer telefonu?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He wrote down the telephone number.
Zapisał numer telefonu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Please write down what he says.
Zapisz proszę to co mówi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Please write down the correct form of the verb.
Proszę wpisać poprawną formę czasownika.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Please write down questions.
Proszę napisać pytania.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Please write down the numbers using cyphers.
Proszę napisać liczebniki cyframi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I will write down your name and address.
Zapiszę twoje nazwisko i adres.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I wrote down every phrase in his speech that he stressed.
Zapisałem każde zdanie z jego wystąpienia, na które położył nacisk.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I wrote down his phone number.
Zapisałem jego numer telefonu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

put down in writing; of texts, musical compositions, etc.: note, transcribe, take down, dash down, put down, notate, write, dash off, set down, get down
reduce the estimated value of something: expense, write off, depreciate


dictionary extension
© dictionarist.com