Romence'da add up

Telaffuz
v. aduna

Örnek cümleler

He isn't smart enough to add up numbers in his head.
El nu este destul de inteligent cât să adune numerele în minte.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Through that channel, you sent them on to the various parliaments of Europe, but all that does not add up to any sort of institutional rule, as I sincerely wish were the case.
Astfel, le-aţi trimis mai departe parlamentelor Europei, însă toate acestea nu se întâmplă în virtutea vreunui regulament instituţional, după cum sincer mi-aş dori să fie cazul.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Already earmarked financial assistance under the regulation thus adds up to around EUR 15 billion.
Asistenţa financiară deja alocată conform acestui regulament se ridică prin urmare la aproximativ 15 miliarde EUR.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
On the fiscal measures currently being envisaged by Member States, it is important to continue with sensible, balanced approaches which also do not add up to protectionism.
În ceea ce priveşte măsurile fiscale avute în vedere în acest moment de către statele membre, este important să se continue cu o abordare de bun simţ, echilibrată, care să nu favorizeze protecţionismul.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Parliament's reports add up to a comprehensive analysis of key aspects of the Treaty.
Rapoartele Parlamentului adăugă o analiză globală a principalelor aspecte din tratat.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
One-sided information, the leader-defender, violations of human rights, lack of freedom: this all adds up to totalitarianism.
Informaţii unilaterale, conducătorul-apărător, încălcări ale drepturilor omului, privarea de libertate: toate acestea se adaugă la totalitarism.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Energy and access add up to war - sometimes in military terms, sometimes in political terms, and sometimes in economic terms.
Energia şi accesul vor duce la conflict - uneori sub aspect militar, uneori sub aspect politic şi alteori sub aspect economic.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
These periods add up and, as a result, women's professional careers progress much more slowly.
Aceste perioade trec şi, prin urmare, femeile avansează mult mai încet în cariera profesională.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We are talking about a figure of 25% when we add up the effects of part-time hours, which are limited.
Vorbim despre o cifră de 25 % atunci când adăugăm efectele orelor cu jumătate de normă, care sunt limitate.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It is not a matter of counting every single solar panel, but at Member State level we have information that you could gather to see what all the plans for decentralised energy add up to.
Nu înseamnă să se numere orice panou solar, dar există la nivelul fiecărui stat membru informaţii pe care le-aţi putea colecta pentru a vedea ce contribuţii aduc toate planurile de energie descentralizate.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

develop into: turn, amount, aggregate, become, come
determine the sum of: count, tot up, sum, tally, tote up, tot, number, add, summate, enumerate, total, sum up, add together, numerate
add up in number or quantity: be, work out, average, number, outnumber, amount, total, come, make, average out
be reasonable or logical or comprehensible: be, make sense


dictionary extension
© dictionarist.com