Romence'da adolescent

Telaffuz
n. adolescent
a. tânăr

İngilizce'de adolescent

n. juvenile, teenager, youngster, adolescent, stripling, greenhorn, youth, teens

Örnek cümleler

In such cases, both therapeutic and various preventive measures should be used, particularly bans on working with children and adolescents.
În astfel de cazuri, ar trebui luate atât măsuri terapeutice, cât şi diverse măsuri preventive, în special interdicţia de a lucra cu copii şi adolescenţi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We live in a world where the risks for children and adolescents are continuously growing.
Trăim intr-o lume în care riscurile pentru copii şi adolescenţi sunt în continuă creştere.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The large majority of victims of human trafficking for the purpose of sexual exploitation are children and adolescents.
Marea majoritate a victimelor traficului de persoane în scopul exploatării sexuale sunt copii şi adolescenţi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I have always been in favour of prior rights for parents in the upbringing of their children, but in this case the state, too, must protect children and adolescents.
Am susţinut mereu întâietatea drepturilor părinţilor în creşterea copiilor dar în cazul acesta şi statul trebuie să protejeze copiii şi adolescenţii.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
If no action is taken, there will be an estimated 150 million obese adults - 20% of the population - and 15 million obese children and adolescents - 10% of the population - in the region by 2020.
Dacă nu se iau măsuri, se estimează că în regiune, până în 2020, numărul adulţilor obezi va ajunge la 150 de milioane - 20 % din populaţie - şi cel al copiilor şi adolescenţilor obezi la 15 milioane - 10 % din populaţie.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
As the report underlines, the persons most vulnerable to advertisements are children and adolescents, whose free will is not yet strong enough and who are easily influenced.
Așa cum subliniază raportul, persoanele cele mai vulnerabile la reclame sunt copiii și adolescenții, a căror libertate de voință nu este încă suficient de puternică și care sunt ușor influențabili.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Particular attention should be paid to the most vulnerable groups of people, including children and adolescents.
Trebuie acordată o atenție deosebită celor mai vulnerabile categorii de populație, precum copiii și adolescenții.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
In the prosperous societies of the Nordic countries, youth unemployment is visible, for example, as exclusion and an increase in substance use among adolescents.
În ţările nordice prospere, şomajul în rândul tinerilor este vizibil, de exemplu, sub forma excluderii şi a creşterii consumului de substanţe interzise în rândul adolescenţilor.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

relating to or peculiar to or suggestive of an adolescent
a juvenile between the onset of puberty and maturity: teen, rocker, juvenile, juvenile person, punk, pachuco, teenager, chebab, young buck, punk rocker, mod, young man, stripling
being of the age 13 through 19: teen, teenage, teenaged, young, immature
in the state of development between puberty and maturity: immature
displaying or suggesting a lack of maturity: immature, juvenile, puerile, jejune


© dictionarist.com