Romence'da annoyed

Telaffuz
a. contrariat

Örnek cümleler

It annoys me if you speak your American English without opening your mouth.
Mă enervează, dacă vorbeşti engleza ta americană, fără să deschizi gura.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
My parents keep arguing about stupid things. It's so annoying!
Părinții mei continuă să se certe pentru lucruri stupide. E atât de enervant!
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
My friends always say I'm too calm, but my family always says I'm too annoying.
Prietenii mei spun mereu că sunt prea calm, dar familia mea spune mereu că sunt prea enervant.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
So annoying... Now I get a headache whenever I use the computer!
Cât de enervant... Acum mă doare capul ori de câte ori folosesc calculatorul!
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
As far as the Economic Recovery Plan is concerned, I must say that I am really annoyed with the Commission.
În ceea ce priveşte Planul de redresare economică, trebuie să vă spun că eu sunt foarte supărat pe Comisie.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
They are annoyed because they themselves can no longer endure this situation.
Sunt supăraţi pentru că nu mai pot îndura această situaţie.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The citizens are not annoyed with the Italian Government.
Cetăţenii nu sunt supăraţi pe guvernul italian.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
What is happening now is annoying.
Ceea ce se întâmplă acum este supărător.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
However, it is also annoying that Parliament, which has always been very cooperative, has not been given the necessary information.
Cu toate acestea, este supărător şi faptul că Parlamentului, care a fost întotdeauna foarte cooperant, nu i-au fost furnizate informaţiile necesare.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It annoys a lot of people and as has already been said, except for an alibi, it has produced no results.
Deranjează foarte multe persoane şi, aşa cum s-a spus deja, cu excepţia unui alibi, nu a produs niciun rezultat.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

aroused to impatience or anger: nettled, riled, pissed off, peeved, stung, miffed, displeased, roiled, steamed, pissed, irritated
troubled persistently especially with petty annoyances: pestered, vexed, harried, harassed, troubled


© dictionarist.com