Romence'da appointments

Telaffuz
n. numire, programare, întâlnire, funcţie, post, anunţare, utilaj, echipament

Örnek cümleler

He's always on time for his appointments.
E întotdeauna la timp la întâlnirile lui.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He's always on time for his appointments.
E întotdeauna punctual la întâlnirile lui.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
She is rarely late for appointments.
Ea rareori întârzie la întâlniri.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The approach of the next appointment with the electorate requires us to supply the voting citizens with all the tools they need to access the European Parliament's documents.
Apropierea următoarei întâlniri cu electoratul ne cere să furnizăm cetăţenilor ce vor vota toate instrumentele de care au nevoie pentru a accesa documentele Parlamentului European.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Members' participation in the work of Parliament and all their financial circumstances with regard to their appointment in Parliament must also be totally transparent.
Participarea membrilor la activitatea Parlamentului şi toate circumstanţele financiare legate de numirea lor în Parlament trebuie să fie, de asemenea, complet transparente.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The appointment of a president of the euro area was the first step in this direction, but it is only the first step: more is now needed.
Numirea unui preşedinte al zonei euro a fost primul pas în această direcţie, dar acesta este doar primul pas: mai sunt încă multe de făcut.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The commitment of the new US President, Barack Obama, and the appointment of George Mitchell as special envoy to the Middle East are positive signs.
Angajamentul noului preşedinte american, Barack Obama şi numirea lui George Mitchell ca trimis special în Orientul Mijlociu sunt semne pozitive.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
In an agreement with the UN it has also facilitated the appointment of a senior police official of Serbian nationality to the police force in Kosovo.
Într-un acord cu ONU, a facilitat de asemenea numirea unui oficial senior de poliţie de naţionalitate sârbă în cadrul forţelor de ordine din Kosovo.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I think the appointment of Senator Mitchell as US envoy has given the people in the Middle East and his friends renewed hope.
Cred că numirea senatorului Mitchell, ca trimis special al SUA, a reînviat speranţa populaţiei din Orientul Mijlociu şi a prietenilor acesteia.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
You have seen the position of President Obama on this theatre - Afghanistan-Pakistan - and the appointment of a special representative.
Aţi văzut care este poziţia preşedintelui SUA, Barack Obama în privinţa acestei zone - Afganistan-Pakistan - şi în privinţa numirii unui reprezentant special.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!


© dictionarist.com