Romence'da assistance

Telaffuz
n. ajutor, sprijin, asistenţă, cooperare, oficiu, concurs

Örnek cümleler

Call on me if you need my assistance.
Chemaţi-mă dacă aveţi nevoie de ajutorul meu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Call on me if you need my assistance.
Cheamă-mă dacă ai nevoie de ajutorul meu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The Japanese people appreciate very much the prompt assistance of many foreign countries.
Poporul japonez apreciază foarte mult ajutorul prompt al numeroaselor ţări străine.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I'm waiting for your assistance.
Aştept ajutorul tău.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I need assistance.
Am nevoie de ajutor.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It is vital to allow unimpeded access for humanitarian assistance and aid to Gaza without delay.
Este esenţial să se permită fără întârziere accesul nerestricţionat al asistenţei umanitare şi al ajutoarelor în Gaza.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
However, the poorer the developing countries are, the more they will require further public financial assistance from developed countries.
Cu toate acestea, cu cât sunt mai sărace ţările în curs de dezvoltare, cu atât vor necesita asistenţă financiară publică suplimentară din partea ţărilor dezvoltate.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Our ESDP mission in Bosnia and Herzegovina continues to provide support and assistance to the ICTY and relevant authorities.
Misiunea noastră PESA în Bosnia şi Herţegovina continuă să furnizeze sprijin şi asistenţă TPI şi autorităţilor competente.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Assistance must be provided to the people of the region - not by means of warships, which serve only to protect Western trading routes, but in the form of humanitarian aid, for example.
Trebuie acordată asistenţă oamenilor din regiune - nu prin mijloace de război, care contribuie numai la protejarea rutelor comerciale occidentale, ci sub formă de ajutor umanitar, de exemplu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This would comprise the unblocking of the PCA and a significant increase in our assistance.
Aceasta ar cuprinde deblocarea APC şi o creştere semnificativă a asistenţei noastre.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

the activity of contributing to the fulfillment of a need or furtherance of an effort or purpose: ministration, help, encouragement, thanks, self-help, facilitation, succour, service, comfort, resort, boost, assist, hand, lift, accommodation, refuge, recourse, helping hand, succor, relief, activity, aid, support
a resource: aid, resource, help


© dictionarist.com