Romence'da business

Telaffuz
n. afacere, tranzacţie, negustorie, activitate comercială, afaceri, daraveră, activitate, ocupaţiune, ocupaţie, treabă, lucru, chestiune, chestie, datorie, obligaţie, gheşeft, îndeletnicire, nevoie, târg, tocmeală, alişveriş
a. comercial

Örnek cümleler

He took over the business after his father died.
A preluat afacerea după decesul tatălui său.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
She wants to wind up her small business.
Ea vrea să închidă mica sa afacere.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The two men were business partners.
Cei doi bărbați erau parteneri de afaceri.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
"You're so beautiful. What's your name?" "Mind your own business."
"Ești atât de frumoasă. Care-i numele tău?" "Nu te băga."
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It's been a pleasure doing business with you.
A fost o plăcere să fac afaceri cu tine.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Misleading business-to-business practices are already covered by the directive concerning misleading and comparative advertising.
Practicile înşelătoare între întreprinderi sunt deja acoperite de directiva privind publicitatea înşelătoare şi comparativă.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The idea of creating a blacklist of unfair commercial practices, not only for business-to-consumer relations but also for business-to-business relations, is laudable.
Ideea creării unei liste negre de practici comerciale neloiale, nu numai pentru relaţiile comercianţi - consumatori, ci şi pentru relaţiile între comercianţi, este lăudabilă.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Unfortunately, a number of Member States have not yet fulfilled this obligation, which does not contribute to the building of appropriate relationships between businesses and consumers.
Din păcate, multe state membre nu şi-au îndeplinit această obligaţie, ceea ce nu contribuie la construirea unor relaţii corespunzătoare între comercianţi şi consumatori.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Europe will have to prove its determination to help its citizens, workers and businesses to face and to overcome the economic crisis.
Europa va trebui să îşi demonstreze hotărârea de a-şi ajuta cetăţenii, muncitorii şi întreprinderile să facă faţă şi să depăşească criza economică.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This is true of commercial air transport and business and general aviation.
Acest lucru este adevărat în cazul transportului aerian şi al aviaţiei generale şi de afaceri.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

a commercial or industrial enterprise and the people who constitute it: chain, common carrier, house, partnership, business concern, underperformer, concern, agency, dealership, shipbuilder, manufacturing business, firm, division, business organization, franchise, brokerage, business organisation, manufacturer, business firm, maker, carrier, enterprise, processor
the activity of providing goods and services involving financial and commercial and industrial aspects: agribusiness, marketplace, publishing, market place, line of business, business enterprise, packaging, fishing, business activity, agriculture, transport, commercial enterprise, storage, field, real-estate business, publication, field of operation, mercantilism, manufacture, transportation, finance, employee-owned business, commercial activity, factory farm, butchery, market, construction, publicizing, discount business, tourism, butchering, building, commerce, commercialism, employee-owned enterprise, industry, touristry, shipping, printing, advertising, venturedictionary extension
© dictionarist.com