Romence'da climbing

Telaffuz
n. urcare, ascensiune, escaladare, suiş, alpinism
a. agăţător, ascendent, căţărător, suitor

Örnek cümleler

He was the first man to climb Mt. Fuji in winter.
A fost primul om care a escaladat M. Fuji iarna.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
A child of today can climb right to the top of the social ladder or fall right down to the bottom.
Un copil de astăzi poate să ajungă în vârful piramidei sociale sau la baza acesteia.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
If a driver has been working for several hours before he climbs behind the steering wheel of a 40-tonne truck, he is already tired and will find it difficult to concentrate.
Dacă un şofer a muncit deja timp de mai multe ore înainte să se urce la volanul unui camion de 40 de tone, acesta este deja obosit şi îi va fi greu să se concentreze.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I would ask: how many more general strikes, how many more demonstrations, how many more voices need to be heard before there is a climb-down, breaking the Brussels Consensus and respecting the people?
Aş întreba: de câte greve generale mai este nevoie, de câte demonstraţii, câte voci trebuie să se mai facă auzite înainte de a ceda, încălcând Consensul de la Bruxelles şi respectând oamenii?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We all talk about growth, and that is the only way that many of the peripheral economies can climb out of the abyss that they are already in.
Vorbim cu toții despre creștere, și aceasta reprezintă singura cale prin care multe dintre economiile periferice pot ieși din abisul în care se află.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Nevertheless, we have climbed down.
Cu toate acestea, ne-am retras.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
On the other hand, it is not a question of climbing down on the issue of pollution, which is still important, but simply of using a criterion that will ensure that basic common sense is applied.
Pe de altă parte, nu este vorba despre o abandonare a problemei poluării, care este importantă în continuare, ci de folosirea unui criteriu care să asigure punerea în aplicare a bunului simț.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

an event that involves rising to a higher point (as in altitude or temperature or intensity etc.): mounting, rise, rising, ascension, climb, ascent© dictionarist.com