Romence'da conjecture

Telaffuz
n. presupunere, bănuială, ipoteză, speculaţie, supoziţie, conivenţă
v. bănui, presupune, face presupuneri, ghici

Örnek cümleler

Mr President, the French philosopher René Descartes famously conjectured that all our senses might be being manipulated by a malicious demon.
Domnule preşedinte, filozoful francez René Descartes a lansat faimoasa supoziţie că toate simţurile noastre ar putea fi manipulate de un demon malefic.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
But this is mere speculation and it is unjust and anti-democratic that the Irish people are asked to vote for a fog of conjecture.
Dar aceasta este doar o speculaţie şi nu este corect şi democratic ca cetăţenii irlandezi să fie rugaţi să voteze pentru o situaţie confuză.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I voted in favour of this report as it is important to clarify matters at a time when the role of lobbies is still giving rise to much debate and, at times, conjecture among European citizens.
Am votat în favoarea acestui raport deoarece problemele trebuie clarificate, în acest moment în care rolul lobby-urilor dă naștere multor dezbateri și, uneori, speculațiilor în rândul cetățenilor europeni.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!


dictionary extension
© dictionarist.com