Romence'da exasperated

Telaffuz
v. exaspera, irita, înfuria, supăra, agrava

Örnek cümleler

This was contrary to the EU's negotiating strategy and exasperated a significant number of other European leaders.
Acest lucru este contrar strategiei de negociere a UE şi a exasperat un mare număr de alţi lideri europeni.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The third is the virulence of the crisis and its challenges and, despite this, the exasperating slowness of the response and decision-making mechanisms that are typical of the European Union.
A treia este virulenţa crizei şi provocările sale şi, în ciuda acestui lucru, exasperanta încetineală a reacţiei şi a mecanismelor decizionale, tipice pentru Uniunea Europeană.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
(DE) Mr President, Commissioner Dalli, I agree that it is exasperating that we are having to keep switching between two topics.
(DE) Dle preşedinte, dle comisar Dalli, sunt de acord că este exasperant că trebuie să tot trecem de la un subiect la altul.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The exasperated Greeks have taken the baton from the Spaniards.
Grecii exasperați au preluat ștacheta de la spanioli.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

greatly annoyed; out of patience: cheesed off, browned off, displeased


© dictionarist.com