Romence'da fool

Telaffuz
n. prost, nerod, nătărău, nebun, imbecil, idiot, tâmpit, gogoman, caraghios, clovn, bufon, gelatină de fructe, cremă de fructe
v. prosti, face pe prostul, păcăli, ţine: se ţine de prostii, duce, trage pe sfoară, glumi {fam.}

Örnek cümleler

We must learn to live together as brothers, or we will perish together as fools.
Trebuie să învățăm să trăim împreună ca frații sau vom pieri împreună ca proștii.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
There are many of us who are not fooled by the impact of this 'patient information' directive and know that it will have no benefit in actually improving the health of Europeans.
Mulţi dintre noi nu se lasă însă înşelaţi de impactul acestei directive de "informare a pacientului” şi ştiu că aceasta nu va contribui în niciun fel la îmbunătăţirea în mod real a sănătăţii cetăţenilor europeni.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We have to keep up cautious and considered negotiations so that we are not fooled by changes that may turn out to be temporary.
Trebuie să ne menţinem negocierile la un nivel prudent şi calculat, pentru a nu fi păcăliţi de schimbări care se pot dovedi temporare.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
For the same reason it is important that we do not fool ourselves and think that by micro-managing the dairy market we decide for the whole sector.
Din acelaşi motiv, este important să nu ne păcălim singuri crezând că putem decide pentru întregul sector prin gestionarea pieţei lactatelor la nivel microeconomic.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This is an absolute nonsense, and the labelling is designed to fool the consumers.
Aceasta este o absurditate şi etichetarea are scopul de a înşela consumatorii.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I am sure that many across the EU would support this, as nobody would want to fool consumers.
Sunt convins că va exista un suport major în cadrul UE şi că nimeni nu doreşte să înşele consumatorii.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I should like to start by asking my fellow Members not to be fooled by the off-putting statistics some have put forward.
Aş dori să încep prin a solicita colegilor deputaţi să nu se lase amăgiţi de statisticile neplăcute pe care le-au prezentat câţiva dintre noi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Furthermore, no one is fooled by the Member States' dependence, as has been mentioned, on Russia for energy or by the political price that we have to pay.
În plus, suntem pe deplin conştienţi de dependenţa statelor membre, după cum s-a menţionat anterior, de Rusia legată de energie sau de preţul politic pe care trebuie să-l plătim.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
As such, there is no point in fooling ourselves into thinking that these actors can be controlled by small national supervisors.
Astfel, nu are niciun rost să ne păcălim singuri crezând că aceşti actori pot fi controlaţi de nişte mici supraveghetori naţionali.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This is not true; they are fooling themselves.
Acest lucru nu este adevărat; aceştia se înşeală.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. clown: buffoon, cretin, drool, harlequin, jester, zany
2. dunce: blockhead, ass, booby, butt, dolt, idiot, ignoramus
3. moron: idiot, imbecile, stupid person, wag, jerk, twerp
4. cheat: mislead, con, cozen, deceive, delude, dupe
5. dawdle: dally, idle, jest, joke, loiter, play, tarry© dictionarist.com