Romence'da gist

Telaffuz
n. esenţă, fond, substanţă, punct: punctul central, miez al lucrurilor

Örnek cümleler

The Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe subscribes to the gist of the Ferreira report.
Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa subscrie la ideea centrală a raportului Ferreira.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
(NL) Mr President, I have just listened to the speech by Mr Mölzer, who has now left, the gist of which was: it is so hopeless that we should just give up and concentrate on our own neighbours.
(NL) Dle preşedinte, tocmai am ascultat discursul dlui Mölzer, care acum a plecat, care în esenţă a fost: este atât lipsit de speranţă că trebuie doar să renunţăm şi să ne concentrăm asupra propriilor noştri vecini.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I would, however, just like to add that this must be the gist of our resolution.
Doresc, însă, să adaug doar că aceasta trebuie să fie esenţa rezoluţiei noastre.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

the choicest or most essential or most vital part of some idea or experience: kernel, heart, nitty-gritty, essence, haecceity, bare bones, cognitive content, nub, quintessence, sum, mental object, content, core, quiddity, centre, hypostasis, heart and soul, marrow, meat, substance, center, pith, stuff, inwardness
the central meaning or theme of a speech or literary work: core, essence, effect, meaning, burden, significance, signification, import


© dictionarist.com