Romence'da gloom

Telaffuz
n. întunecime, beznă, tristeţe, melancolie, umbră, obscuritate, jale
v. întuneca, înnora: se înnora, posomorî

Örnek cümleler

The blindness to these values which we have seen to date, together with support for the consumer lifestyle, is probably the cause of the current demographic gloom.
Ignorarea acestor valori, pe care o constatăm astăzi, împreună cu sprijinirea stilului de viaţă consumerist, constituie probabil cauzele crizei demografice actuale.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This is not all doom and gloom.
Dar nu toate perspectivele sunt sumbre.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The coalblack gloom is intensified by the fact that Parliament wants the rules on aid to be extended all the way to 2018.
Problema cărbunelui este amplificată de faptul că Parlamentul dorește ca normele privind ajutorul să fie extinse până în 2018.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Mr President, at last, amongst all the gloom and doom, we have a good news story.
Domnule președinte, în cele din urmă, printre atâtea vești proaste, avem o știre pozitivă.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. despondency: dejection, depression, melancholy, malaise, sadness, despair
2. gloominess: dimness, obscurity, shade, shadow, darkness, darkdictionary extension
© dictionarist.com