Romence'da human being

Telaffuz
n. fiinţă umană

Örnek cümleler

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
Toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi. Ele sunt înzestrate cu rațiune și conștiință și trebuie să se comporte unele față de altele în spiritul fraternității.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Humans were never meant to live forever.
Oamenii n-au fost niciodată destinați să trăiască pentru totdeauna.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The trafficking of human beings continues.
Traficul de fiinţe umane continuă.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
in writing. - (FI) Mr President, it is an incontrovertible fact that the civilian population in Gaza and southern Israel have been deprived of the right to an existence worthy of human beings.
în scris. - (FI) Dle Preşedinte, este incontestabil faptul că populaţia civilă din Gaza şi din sudul Israelului au fost private de dreptul la o existenţă demnă de nişte fiinţe umane.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This indicates that during the course of civilisation, it has begun to be understood that there is a greater affinity between human beings and animals than between human beings and objects.
Acest lucru indică faptul că pe parcursul evoluţiei civilizaţiei, a început să se înţeleagă că există o mai mare afinitate între oameni şi animale decât între oameni şi obiecte.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Despite our political differences, and notwithstanding his very obvious deficiencies as a human being, I think he is actually very sound on this and I support him.
În ciuda diferenţelor noastre politice şi fără a aduce atingere defectelor sale evidente ca om, consider că, în realitate, are dreptate în această privinţă şi îl susţin.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Every year in the 27 Member States approximately 1 200 000 human beings are destroyed in deliberate abortions.
În fiecare an, în cele 27 de State membre, aproximativ 1 200 000 de fiinţe umane sunt ucise prin avorturi deliberate.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Fishing is a fundamental activity for guaranteeing human beings' food and survival, and this is the primordial objective of any fisheries policy.
Pescuitul este o activitate fundamentală în garantarea alimentaţiei şi supravieţuirii oamenilor şi acesta este obiectivul primordial al oricărei politici a pescuitului.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I have always applied products with a sensitive approach to other human beings as well as wildlife.
Am aplicat întotdeauna produsele luând în considerare alte fiinţe umane şi mediul natural.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
After all, as fellow human beings, her struggle is also our struggle.
În cele din urmă, ca şi concetățean, lupta ei este şi lupta noastră.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

any living or extinct member of the family Hominidae characterized by superior intelligence, articulate speech, and erect carriage: Neanderthal, figure, flesh, soma, frame, humans, human head, shape, homo, Neandertal man, human, human body, hominid, face, arm, head of hair, form, body hair, paw, physique, Homo sapiens, pes, humankind, build, Neandertal, Neanderthal man, bod, humanity, lumbus, Rhodesian man, chassis, mitt, genus Homo, hand, anatomy, material body, mankind, human beings, foot, world, loin, physical body, man, Homo rhodesiensis, Homo sapiens neanderthalensis, Homo erectus, human race, Homo habilis, human face, mane, Homo soloensis, human foot, manus


dictionary extension
© dictionarist.com