Romence'da inch

Telaffuz
n. deget, statură, înălţime, cantitate de precipitaţii
v. înainta treptat, înainta centimetru

Örnek cümleler

Give him an inch and he'll take a yard.
Dă-i un deget și îți va lua toată mâna.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
However, we cannot give an inch on our demands with regard to respect for human rights and guarantees of freedom of expression and information.
Cu toate acestea, nu putem ceda nici măcar un centimetru în solicitările noastre privind respectarea drepturilor omului şi garantarea libertăţii de exprimare şi a informaţiilor.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The Council in particular did not move an inch on the question of the opt-out.
Consiliul, în special, nu a avut nicio reacţie în privinţa excluderii voluntare.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Late in the day, the Commission came forward with a compromise proposal, but the Council did not budge one inch, so it should not blame Parliament for this breakdown.
La sfârşitul zilei, Comisia a înaintat o propunere de compromis, dar Consiliul nu a avut nicio reacţie, astfel încât Parlamentul nu ar trebui condamnat pentru acest eşec.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Mr Hughes, I believe I indicated quite clearly in my speech the points on which the Council was prepared to compromise, so it is quite wrong to say the Council did not move an inch.
Domnule Hughes, cred că am indicat foarte clar în discursul meu punctele asupra cărora Consiliul era pregătit să facă un compromis, astfel încât este foarte greşit să spuneţi că Consiliul nu a avut nicio reacţie.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
They have to be silent, they have no column inches or airtime.
Ele trebuie să fie tăcute, nu au spaţiu tipografic sau timp de emisie.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Mr President, the Irish author Jonathan Swift in his famous book 'Gulliver's Travels' sent his hero Gulliver to the land of Lilliput, whose inhabitants were only six inches high.
Dle Preşedinte, în faimosul său roman "Călătoriile lui Gulliver”, autorul irlandez Jonathan Swift şi-a trimis eroul, pe Gulliver, în Lilliput, într-o ţară ai cărei locuitori nu erau mai înalţi de 15 centimetri.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
However, it should not budge one inch on the conditions put forward regarding emissions.
Cu toate acestea, nu ar trebui să se clintească niciun centimetru cu privire la condițiile înaintate cu privire la emisii.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It could be that the European Commission has allowed itself to be led astray by Mr Gaddafi's pretty face, but I do not trust that man one inch.
Ar putea fi faptul că Comisia Europeană și-a permis să se abată din cauza feței drăguțe a dlui Gaddafi, dar eu nu am încredere deloc în omul acela.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
(ES) Mr President, I would like to warmly congratulate the speaker, Mr Simpson, on the agreement he has achieved in an area as technical as tourism statistics, having fought every inch of the way.
(ES) Dle președinte, aș dori să-l felicit călduros pe dl raportor Simpson cu privire la acordul pe care l-a realizat prin eforturi neobosite într-un domeniu foarte tehnic precum cel al statisticilor din domeniul turismului.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

measure: measurementdictionary extension
© dictionarist.com