Romence'da indication

Telaffuz
n. indicaţie, indicare, indiciu, semn

Örnek cümleler

Israel's disproportionate attack on the already frail and desperate Palestinian enclave is another indication of its indifference to international humanitarian obligations.
Atacul disproporționat al Israelului asupra enclavei palestiniene, deja fragile şi disperate, este un alt semn al indiferenţei faţă de obligaţiile ce îi revin în materie de drept umanitar internaţional.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
For me, that is an indication that the legislation is being applied very differently by the Member States.
În opinia mea, acest lucru indică că legislaţia este pusă în aplicare într-un mod foarte diferit de către statele membre.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
There are no indications that the restrictions which we are including in the report will in any way influence or restrict Member States in the issue of passports.
Nu există indicaţii că restricţiile pe care le includem în raport vor influenţa sau restricţiona în vreun fel statele membre în ceea ce priveşte emiterea paşapoartelor.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
My biggest worry is that there has not been a proper impact assessment by the Commission and there is no clear indication of what this report will mean for agriculture.
Cea mai mare îngrijorare a mea constă în faptul că nu a fost realizată o evaluare de impact de către Comisie şi că nu există indicii clare cu privire la efectele acestui raport asupra agriculturii.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
But in the area of counterfeiting, the Commission has no indication that there is a problem in cooperation between Europol and national law-enforcement agencies.
Însă în domeniul falsificării, Comisia nu a fost informată că există o problemă legată de cooperarea dintre Europol şi agenţiile naţionale de aplicare a legii.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
With the three reports under discussion today, the European Parliament is giving a very strong indication of how it means to achieve these objectives and guarantee security.
Prin cele trei rapoarte dezbătute astăzi, Parlamentul European arată foarte clar modul în care intenţionează să atingă aceste obiective şi să garanteze securitatea.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Mr President, on most of our voting lists, Amendments 88 and 89 are down as inadmissible and there is no indication as to how we should vote.
Domnule preşedinte, pe majoritatea listelor noastre de votare, amendamentele 88 şi 89 sunt declarate neadmisibile şi nu se arată cum trebuie să votăm.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I would, however, like to express my concern that the average consumer is unaware of the difference between protected designations of origin (PDO) and protected geographical indications (PGI).
Doresc însă să-mi exprim preocupările legate de faptul că un consumator mediu nu ştie care este diferenţa între denumirile de origine protejate (DOP) şi indicaţiile geografice protejate (IGP).
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
In other words the Eurovignette is an instrument designed to ensure fair taxation, despite all indications to the contrary at the moment.
Cu alte cuvinte, în ciuda tuturor indicaţiilor contrare existente în prezent, eurovinieta reprezintă un instrument care are ca scop asigurarea taxării echitabile.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
However, these measures are not the only indication of the need for us to act more effectively and efficiently.
Însă aceste măsuri nu reprezintă singurul indiciu privind necesitatea de a acţiona mai eficient.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

something that serves to indicate or suggest: tincture, communication, manifestation, evidence, glimpse, hint, mark, indicant, signalization, print, predecessor, trace, signalisation, clue, pointing out, shadow, symptom, vestige, harbinger, precursor, herald, forerunner, smoke, gesture
a datum about some physical state that is presented to a user by a meter or similar instrument: miles per hour, time, datum, mph, data point, meter reading, reading, clock time
something (as a course of action) that is indicated as expedient or necessary: advice
(medicine) a reason to prescribe a drug or perform a procedure: reason
the act of indicating or pointing out by name: denotation, naming


dictionary extension
© dictionarist.com