Romence'da influx

Telaffuz
n. aflux, afluenţă, năvală, gură, vărsare, încasare: încasări

Örnek cümleler

It is also advisable to establish a high-level group within the EU, whose function would be to monitor the influx of Chinese textiles and inspect their quality.
De asemenea, este de dorit înfiinţarea unui grup la nivel înalt în cadrul UE, al cărui rol să fie de a monitoriza afluxul de produse textile chinezeşti şi de a inspecta calitatea acestora.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I have just listened to Mr Busuttil and it is true that, faced with the influx of immigrants and asylum seekers, Member States like Malta find themselves in extremely difficult situations.
Tocmai l-am ascultat pe dl Busuttil şi este adevărat că, atunci când se confruntă cu afluxul de imigranţi şi solicitanţi de azil, statele membre precum Malta se află în situaţii extrem de dificile.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I am afraid that in reality, in countries as lax as France in this regard, all this will not limit the influx of illegal immigration.
Mă tem că, în realitate, în ţări atât de permisive în această privinţă precum Franţa, toate acestea nu vor limita fluxul de imigranţi ilegali.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I fear that in practice, in countries as lax as France in this respect, all this will do nothing to limit the influx of illegal immigration.
Mă tem că în practică, în ţări atât de permisive precum este Franţa în această privinţă, toate acestea nu vor ajuta la limitarea fluxului de imigranţi ilegali.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
EU Member States which are especially exposed to an influx of asylum seekers should be provided with assistance.
Statelor membre ale UE care sunt expuse în mod deosebit la un aflux de solicitanţi de azil trebuie să li se acorde asistenţă.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The real purpose of the measures for making EU borders more secure is nothing at all to do with stemming the influx of immigrants, but is about tightly controlling them.
Scopul real al măsurilor de securizare a frontierelor UE nu constă neapărat în stăvilirea fluxurilor imigratorii, ci în controlarea strictă a acestora.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I believe that a common European immigration policy must prove to be a policy supporting solidarity with Member States located at the EU's borders, which suffer large influxes of immigrants.
Cred ca politica europeană comună de imigrare trebuie să se dovedească o politică de solidaritate cu statele membre care se află la frontierele Uniunii, şi care suportă mari fluxuri de imigranţi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
These manufacturers fear a massive influx of Korean vehicles on the European market as a consequence of the tariff preferences granted by the European Commission.
Aceşti producători se tem de un flux masiv de vehicule coreene pe piaţa europeană, drept urmare a tarifelor vamale preferenţiale acordate de către Comisia Europeană.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Europe has a variety of forms of inspection and audit in order to protect its market from an influx of food which does not meet European standards, or which would be a threat to our health security.
Europa dispune de o diversitate de forme de inspecţie şi de audit pentru a proteja piaţa de un aflux de alimente care nu respectă standardele europene sau care ar pune în pericol securitatea noastră sanitară.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Pakistan should be in a position to adequately fight the influx of insurgents from Afghanistan.
Pakistanul ar trebui să fie în situaţia de a lupta în mod adecvat împotriva influxului de insurgenţi din Afganistan.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

the process of flowing in: inrush, flow, inpouring, inpour, inflow


© dictionarist.com