Romence'da languish

Telaffuz
v. slăbi, ofili: se ofili, stinge: se stinge, tânji, lâncezi, stagna, suferi

Örnek cümleler

Some have been released, but not many, and there are literally hundreds, if not thousands, of political prisoners languishing in jails in Turkmenistan, still awaiting a fair trial.
Unii au fost eliberaţi, dar nu mulţi, şi sunt realmente sute, dacă nu mii de prizonieri politici, care suferă în închisorile din Turkmenistan, încă în aşteptarea unui proces corect.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The European Ecolabel, however, has been languishing away for many years.
Cu toate acestea, etichetarea ecologică europeană stagnează de mulţi ani.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He now languishes in a Greek prison awaiting trial.
Acum lâncezeşte într-o închisoare din Grecia, aşteptând să fie judecat.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
They have languished in appalling prison conditions for years.
Aceştia au zăcut ani de zile în condiţii de încarcerare cumplite.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
These values could, however, end up being diluted in rhetoric and languishing if we do not move from words to actions.
Totuşi, aceste valori ar putea sfârşi prin a fi atenuate de retorică şi s-ar pierde dacă nu vom trece de la vorbe la fapte.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Many of them are still languishing on the edge of solvency.
Multe dintre ele se află încă la limita solvabilităţii.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The truth is that without European funding for research and innovation, our countries would be less competitive globally, while growth and employment would languish.
Adevărul este că fără finanţarea europeană a cercetării şi inovării, ţările noastre ar fi mai puţin competitive la nivel global, în timp ce creşterea şi ocuparea forţei de muncă ar stagna.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. long for: want, need, desire, pine, hunger
2. fail: weaken, decline, deteriorate, fade, droop, flag, dwindle© dictionarist.com