Romence'da lash

Telaffuz
n. bici, săgeată, gârbaci, lovitură de bici, critică aspră, dojană, mustrare, geană, joc de fuse
v. biciui, bate, plesni cu biciul, critica, cruţa: nu cruţa, joc: a-şi bate joc de, râde: a-şi râde de, lovi, stimula, izbi

Örnek cümleler

I hope that the impression which has imposed itself upon me, that there is also a certain domestic incentive to lash out so unilaterally at the LTTE alone, is false.
Sper că impresia care mi-a fost lăsată, şi anume că există o anumită stimulare internă de a critica aspru unilateral numai organizaţia TETE, este greşită.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Today I am asking the Commission to study the results obtained by the Lashing@sea project and to come forward with proposals to improve container lashing procedures and equipment.
Astăzi rog Comisia să studieze rezultatele obținute prin intermediul proiectului Lashing@sea și să ne prezinte propuneri de îmbunătățire a procedurilor și echipamentului de ancorare a containerelor.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The Commission welcomes the results of the Lashing@Sea project.
membră a Comisiei. - Comisia salută rezultatele proiectului Lashing@Sea.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He believes it is not just linked to the lashing of containers but also to overweight containers.
După părerea sa, problema nu este generată doar de modul de fixare a containerelor, ci și de supraîncărcarea acestora.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It was mostly the Eurosceptics and far-right speakers who adopted insulting tones as they lashed out in conspicuous concert against those criticising the Hungarian Government.
Preponderent euroscepticii și vorbitorii de extremă dreaptă au adoptat un ton ofensator pe măsură ce s-au lansat într-o acțiune concertată evidentă împotriva celor care critică guvernul maghiar.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The 26-year-old women's rights activist, Shiva Nazar Ahari, has been sentenced to four years in prison and 74 lashes for the same crime.
Activista de 26 de ani pentru drepturile omului, Shiva Nazar Ahari, a fost condamnată la patru ani de închisoare şi la 74 de lovituri de bici pentru aceeaşi infracţiune.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. whip: strike, beat, hit, thrash, cane, flagellate, flog
2. whip: rod, thong, cane
3. fasten: tie, truss, bind, strap, make fast, chain, secure© dictionarist.com