Romence'da line

Telaffuz
n. funie, frânghie, sfoară, şnur, aţă, parâmă, saulă, undiţă, linie, linie de demarcaţie, hotar, limită, linie de conduită, ecuator, instrucţiune, regulă, soartă, destin, trăsătură, schiţă, siluetă, contur, aliniere, şir, rând, domeniu, branşă, ramură, sferă, rid, cută, vers, poezie, rând scris, rând: rânduri, front, linie de bătaie
n. trupă: trupe de linie, linie de rudenie, neam, spiţă, linie de comunicaţie, rută, traseu
v. linia, haşura, brăzda, aşeza în linie, înşirui, alinia

Örnek cümleler

The boat was tied with a short line.
Barca era legată cu o parâmă scurtă.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Sorry, the line is busy now.
Ne pare rău, acum linia este ocupată.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
These blue lines correspond to airlines.
Aceste linii albastre corespund liniilor aeriene.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
That's MY line!
Asta e replica MEA!
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
That was the funniest line in the whole show.
Aceea a fost cea mai comică replică din tot spectacolul.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Our athletes crossed the finish line last.
Sportivii noștrii au trecut linia de sosire ultimii.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
If not, which countries are taking a different line, and has the Irish Government requested any opt-out in this particular area?
În caz contrar, ce state adoptă o strategie diferită? Guvernul irlandez a cerut o clauză de neparticipare în acest sens?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The regulations which we draw up are so accurate and so precise that there is no question of blurring the lines between information and advertising.
Noile reglementări pe care le-am întocmit sunt atât de exacte şi precise încât nu se pune problema estompării liniei dintre informaţii şi reclamă.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I am not an expert who can go into the details, but I think that we should at least be able to agree on the basic lines.
Nu sunt un expert care poate intra în amănunte, dar consider că ar trebui, cel puţin, să cădem de acord asupra aspectelor de bază.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We do need a strong common line of communication in this regard, and this must be demonstrated just as strongly.
Avem nevoie de o linie comună de comunicare în această privință și acest lucru trebuie demonstrat la fel de puternic.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. family: ancestry, lineage, relative
2. row: rank, file, string, tier, echelon, queue
3. course: path, route, road, procedure, program
4. occupation: vocation, business, job, pursuit, calling
5. stripe: streak, band
6. align: order, line up, range
7. pad: quilt, embroider, facedictionary extension
© dictionarist.com