Romence'da office

Telaffuz
n. birou, oficiu, cancelarie, cabinet, departament, minister, slujbă, post, serviciu, funcţie, datorie, îndatorire, ajutor, serviciu divin, breviar, dependinţe {constr.}, semn, gest {fam.}

Örnek cümleler

Nick needs not come to my office.
Nick nu trebuie să vină la biroul meu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
His office is very close to mine.
Biroul lui este foarte aproape de al meu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
John is doing well at the office.
John se descurcă bine la birou.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
As a rule, he arrives at the office about eight-thirty in morning.
Ca o regulă, ajunge la biroul pe la opt jumătate dimineaţa.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Mr. Popescu's office is on the tenth floor.
Biroul domnului Popescu este la etajul zece.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The furniture in this office is really modern.
Mobilierul din acest birou este foarte modern.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
David thinks he's so important. He always looks down on the other people in his office.
David crede că e atât de important. Întotdeauna se uită de sus la ceilalţi din biroul lui.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Mr Kinoshita left his glasses behind in the office yesterday evening.
Domnul Kinoshita şi-a lăsat ochelarii la birou ieri seară.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The president ignored the protesters outside his office.
Președintele a ignorat protestatarii din afara biroului său.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The president takes office tomorrow.
Președintele preia funcția mâine.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

place of business where professional or clerical duties are performed: ticket office, home office, place of business, office block, newsroom, government office, loan office, ticket booth, business office, headquarters, office building, central office, life office, business establishment, home base, main office, countinghouse, box office, shipping office
the person who holds an office: officeholder, incumbent© dictionarist.com