Romence'da ponder

Telaffuz
v. cugeta la, cumpăni, gândi: se gândi bine la

Örnek cümleler

The EU and the British Government should ponder Jeremy Bentham's philosophy that we should look for the greatest good for the greatest number.
UE şi guvernul britanic ar trebui să mediteze la filozofia lui Jeremy Bentham potrivit căreia ar trebui să căutăm cel mai mare bine pentru cel mai mare număr de oameni.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This is currently being pondered on by those that remain outside - from Reykjavik to Ankara via the western Balkans.
Aceste lucruri sunt în prezent analizate de cei care au rămas afară - de la Reykjavik la Balcanii de vest şi la Ankara.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Parliament has been pondering for many years how financing should be organised, and last year it unanimously agreed on the budget having its own Baltic Sea Strategy heading.
Parlamentul s-a gândit mulţi ani cum trebuie organizată finanţarea, iar anul trecut a ajuns la un acord unanim asupra bugetului în care Strategia pentru Marea Baltică reprezenta o rubrică separată.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
While the European Commission investigates, ponders and makes preparations, our Japanese friends are hard at work.
În vreme ce Comisia Europeană investighează, analizează şi face pregătiri, prietenii noştri japonezi lucrează din greu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Now we are pondering as to whether Baroness Ashton is capable of establishing a common foreign policy for the EU.
Acum reflectăm dacă baroana Ashton este capabilă să elaboreze o politică externă comună pentru UE.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Indeed, recent events in Brazil, Haiti, Pakistan, Madeira and other places cause us to ponder the effectiveness of support for civil protection and humanitarian aid.
Într-adevăr, evenimentele recente din Brazilia, Haiti, Pakistan, Madeira şi alte locuri ne determină să ne gândim la eficacitatea sprijinului acordat protecţiei civile şi ajutorului umanitar.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Now stop and ponder for a moment how extraordinary that was, given the precedent of relations between countries.
Acum opriți-vă și gândiți-vă pentru o clipă cât de extraordinar a fost acel lucru, având în vedere precedentul relațiilor dintre țări.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
While we ponder solutions to this acute problem, we also need to examine its causes.
Analiza posibilelor soluții la această problemă acută trebuie însoțită de o analiză a cauzelor.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

think about: consider, contemplate, reflect on, deliberate, conceive, meditate, discussdictionary extension
© dictionarist.com