Romence'da risk

Telaffuz
n. risc, pericol, primejdie, hazard
v. risca, primejdui, hazarda

Örnek cümleler

In order to do that, you have to take risks.
Pentru a face asta, trebuie să-ți asumi riscuri.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Products will be banned based on hazard as opposed to scientific risk, which would be based on use and exposure.
Produsele vor fi interzise în baza unor pericole potenţiale şi nu a unor riscuri ştiinţifice, care s-ar baza pe utilizare şi expunere.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It thus contains adverse effects of expectations of rising deficits and debt on risk premia and private consumption and investment.
Vor fi limitate, deci, efecte adverse ale aşteptărilor de creştere a deficitelor şi datoriilor privind primele de risc şi consumul şi investiţiile private.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It is also evident that we need to restructure the European regulatory and supervisory framework in order to minimise the risk of future crises.
De asemenea, este evident că trebuie să restructurăm cadrul european de reglementare şi supervizare, pentru a reduce la minimum riscul de viitoare crize.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We should strive for a more stable system that does a correspondingly better job in providing opportunities to trade, hedge, diversify and pool risk, allocate resources and mobilise savings.
Trebuie să depunem eforturi pentru realizarea unui sistem mai stabil, care să furnizeze oportunităţi pentru comerţ, hedging, diversificare şi combaterea riscului, pentru alocarea resurselor şi mobilizarea economiilor.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
With chemicals it is always a question of weighing up the degree of risk involved.
În cazul substanţelor chimice există întotdeauna problema determinării gradului de risc implicat.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We warned back then that there was a risk of a repeat scenario, and that has now come to pass.
Am avertizat la acea vreme că există riscul repetării situației, și acum asta se întâmplă.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The resignation of President Yusuf and the withdrawal of the Ethiopian army present a new period of uncertainty and risk.
Demisia preşedintelui Yusuf şi retragerea armatei etiopiene reprezintă o nouă perioadă de incertitudine şi risc.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Many transported animals are going to slaughter - 320 million of them in the EU each year - so that means there is a greatly increased risk of diseases like salmonella entering the food chain.
Multe dintre animalele transportate sunt duse la abator - 320 de milioane dintre ele anual în UE - ceea ce înseamnă că există un risc foarte ridicat de apariţie a unor boli precum salmonella în lanţul alimentar.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Recent medical research has also suggested it may help cut the risk of conditions such as dementia.
Cercetări medicale recente au sugerat, de asemenea, că poate ajuta la reducerea riscului unor boli precum demenţa.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!© dictionarist.com