Romence'da scandalous

Telaffuz
a. clevetitor, defăimător, ruşinos, scandalos, strigător

Örnek cümleler

The Grabowska report is yet another example of the scandalous way in which this Parliament handles the principles it claims to serve.
în scris. -(NL) Raportul Grabowska este încă un exemplu al modului scandalos în care acest Parlament tratează principiile pe care susţine că le serveşte.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
- (GA) Mr President, the war in Gaza is frightening and scandalous.
- (GA) Domnule Preşedinte, războiul din Gaza este terifiant şi scandalos.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It is scandalous to see such a small proportion of the Structural Funds being invested in something useful!
Este scandalos să vezi o proporţie atât de mică a Fondurilor Structurale investite în lucruri folositoare!
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I call on the European Commission to link the application for Community financing with the repeal of this scandalous decision, which reminds us that there are still nationalists in the Balkans.
Solicit Comisiei Europene să condiţioneze acordarea finanţării comunitare de anularea acestei decizii scandaloase care ne reaminteşte faptul că în Balcani încă mai există naţionalişti.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Last month's incidents, when Hamas confiscated, and failed to return, the humanitarian aid distributed by the United Nations Agency in the region are scandalous, intolerable and must not be repeated.
Incidentele de luna trecută, când Hamas a confiscat ajutorul umanitar distribuit de Agenţia ONU în regiune şi nu l-a mai restituit, sunt scandaloase, inadmisibile şi nu trebuie să se repete.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
(PT) Today, I should like to highlight a scandalous situation involving Corticeira Amorim in Portugal.
(PT) Astăzi, aş dori să subliniez o situaţie scandaloasă care implică Corticeira Amorim din Portugalia.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It is scandalous that children are left to live on their own at all.
Este scandalos că există copii lăsaţi să se descurce singuri.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
For all these years, the Member States in question have allowed their vessels to multiply to scandalous levels, while the European Commission has stood by passively.
În toţi aceşti ani, statele membre în cauză au permis creşterea numărului navelor lor la niveluri scandaloase, în timp ce Comisia Europeană a menţinut o poziţie pasivă.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The European think-tank Open Europe has estimated that, pension schemes included, Commissioners earn on average EUR 2.5 million over five years, which is downright scandalous.
Grupul european de reflecţie Open Europe a estimat că, incluzând schemele de pensie, comisarii câştigă în medie 2,5 milioane EUR în cinci ani, ceea ce este de-a dreptul scandalos.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The fact that the Socialist Group is now backing down and would rather sweep the truth under the carpet is scandalous and does a disservice to our control activities.
Faptul că acum grupul socialiştilor dă înapoi şi ar prefera să ascundă adevărul este scandalos şi face un deserviciu activităţilor noastre de control.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

giving offense to moral sensibilities and injurious to reputation: shocking, immoral, shameful, disgraceful


© dictionarist.com