Romence'da sigh

Telaffuz
n. suspin, oftat, suspinare, of, ah
v. ofta, suspina, geme

Örnek cümleler

on behalf of the ALDE Group. - Mr President, when Senator Obama became President Obama, we all heaved a sigh of relief.
în numele Grupului ALDE. - Domnule preşedinte, atunci când senatorul Obama a devenit preşedintele Obama, am răsuflat cu toţii uşuraţi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
In meetings with human rights defenders, the representatives of Brussels sigh sadly: 'What can we do?' - and remain silent.
În cadrul întrunirilor cu apărătorii drepturilor omului, reprezentanţii Bruxelles-ului suspină cu tristeţe: "Ce putem face?” şi păstrează tăcerea.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
A directive will, I hope, be adopted tomorrow which will enable a great many SMEs in the European Union to breathe a sigh of relief.
Sper că mâine va fi adoptată o directivă care va permite multor IMM-uri din Uniunea Europeană să respire ușurate.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
But to breathe a sigh of relief and slip back into bad habits would be a grave error.
Dar a respira ușurat și a reveni la obiceiurile urâte ar fi o greșeală gravă.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
on behalf of the PPE Group. - (ES) Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, Mr Mubarak has disappeared from the scene and everyone seems to have breathed a sigh of relief.
în numele Grupului PPE. - (ES) Doamnă președintă, domnule comisar, doamnelor și domnilor, dl Mubarak a dispărut de pe scenă și toată lumea pare să fi respirat ușurată.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I have to say that I was also pleased with the result of this vote, but I think it is far too early to breathe a sigh of relief.
Trebuie să spun că și eu am fost mulțumit de rezultatul acestui vot, însă cred că este mult prea devreme să respirăm ușurați.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Even then, we will be a long way from being able to breathe a sigh of relief.
Chiar și după aceasta, va mai fi mult de mers până la momentul în care vom respira ușurați.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. breath: gasp, groan, moan, lament, cry
2. moan: groan, lament, cry, breathe, gasp, sockdictionary extension
© dictionarist.com