Romence'da somebody

Telaffuz
n. personalitate, om
pron. careva, cineva, vreunul

Örnek cümleler

It's a pity when somebody dies.
E păcat când moare cineva.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I really need to hit somebody.
Chiar am nevoie să lovesc pe cineva.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Somebody has to talk.
Cineva trebuie să vorbească.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I need somebody to talk to.
Am nevoie de cineva cu care să vorbesc.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
By this, I mean that Europe needs to call somebody to account.
Prin aceasta înţeleg faptul că Europa are nevoie de cineva care să fie responsabil.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Somebody needs to pay for the grid, and, as you know, we are looking for a balance between affordability, security of supply and sustainability.
Cineva trebuie să o plătească, şi după cum ştiţi, suntem în căutarea unui echilibru între accesibilitate, siguranţa aprovizionării şi durabilitate.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
However, if somebody commits such an offence two or more times, then we should be able to prevent them from committing further crimes.
Cu toate acestea, dacă cineva comite un astfel de delict de două sau de mai multe ori, ar trebui să putem să-l împiedicăm să recidiveze.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This will create a sense of foreboding among all employers whenever they have to employ somebody.
Astfel se va crea un sentiment de ameninţare la nivelul angajatorilor, ori de câte ori urmează să angajeze pe cineva.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Indeed, those farmers who were caught and suffered consequences because they used this product were saying to me, 'Why was somebody not coming and checking what was coming into our yards?'
Într-adevăr, fermierii care au fost detectaţi şi au suferit consecinţele utilizării acestui produs m-au întrebat: "De ce nu a venit nimeni să verifice ce intră în incintele noastre‟?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The manufacturers' argument was to ask whether they had to put the precise percentages, because somebody could then turn round and copy that feed and make exactly the same feed.
Problema producătorilor a fost dacă trebuie să treacă procentele precise ale acestor ingrediente, pentru că pot exista persoane care să copieze formulele şi să producă exact aceleaşi furaje.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

in solitude© dictionarist.com