Romence'da strongest

Telaffuz
adj. puternic, tare, solid, rezistent, intens, robust, pronunţat, viguros, durabil, energic, viu, trainic, în putere, sănătos, violent, aspru, convingător, iute, înţepător, voinicos, eroic, vârtos

Örnek cümleler

The support of European citizens for the idea of Europe is the strongest guarantee of Europe's future.
Sprijinul cetăţenilor europeni pentru ideea europeană este cea mai solidă garanţie pentru viitorul Europei.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Therefore, the Catania report is to be rejected in the strongest terms.
Prin urmare, raportul Catania trebuie respins în cei mai duri termeni.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Russia's political technology is one of the strongest in the world and that state has demonstrated that it is prepared to sacrifice enormous resources in order to achieve its political goals.
Tehnologia politică a Rusiei este una dintre cele mai puternice din lume și acest stat a demonstrat că este pregătit să sacrifice resurse enorme pentru a-și atinge scopurile politice.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Let me say first of all, as a member of the Middle East Quartet for four years now, the European Union has a role to play, but of course we do not have the strongest role to play.
Daţi-mi voie să spun, înainte de toate, că în calitate de membru al Cvartetului pentru Orientul Mijlociu de 4 ani încoace, Uniunea Europeană deţine un rol, dar bineînţeles că nu cel mai important.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We have witnessed colleagues during this debate today lining up to see who could express the strongest outrage against the Jewish State.
În cadrul acestei dezbateri, am asistat la discursuri ale colegilor care s-au întrecut în a-şi exprima indignarea faţă de statul Israel.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The European Parliament denounces this criminal act in the strongest possible terms.
Parlamentul European condamnă în termenii cei mai duri acest act criminal.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
On behalf of the European Parliament, I protest to the strongest possible degree about these methods.
În numele Parlamentului European protestez, în mod vehement, faţă de acest mod de a proceda.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
In the current economic crisis, we need to establish priorities and focus on delivering quickly on those actions which have the strongest potential to contribute to recovery.
În actuala criză economică, trebuie să ne stabilim priorităţile şi să ne concentrăm asupra acţiunilor rapide care pot contribui cel mai mult la redresarea economică.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He said that the survivor is not the strongest, but the one most able to adapt.
El a spus că supravieţuitorul nu este cel mai puternic, ci este cel mai capabil de a se adapta.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Given that small to medium-sized businesses are the strongest element of growth in the economy, this proposal helps to strengthen the conditions for such growth.
Dat fiind că întreprinderile mici şi mijlocii reprezintă cel mai puternic element de creştere în economie, această propunere contribuie la consolidarea condiţiilor pentru această creştere.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!


© dictionarist.com