Romence'da stronghold

Telaffuz
n. fortăreaţă, cetate, bastion, fort

Örnek cümleler

However, it was military predominance, not political achievement or any lasting solution, that drove the Tamil Tigers out of their last major stronghold.
Cu toate acestea, forţa militară, nu negocierea politică sau orice altă soluţie de durată, este cea care i-a îndepărtat pe Tigrii Eliberării din Tamil Eelam din ultima lor fortăreaţă.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Large parts of the north have been brought under control and strongholds of the Tamil rebels have been taken.
Zone întinse din nord au fost readuse sub control guvernamental şi au fost cucerite bastioane ale rebelilor tamili.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Yemen is struggling with a civil war, al-Qaeda strongholds, a weak state, poor intelligence services, inefficient security and armed military forces.
Yemen se confruntă cu un război civil, cu bastioane Al-Qaeda, cu servicii de informaţii deficitare, cu o securitate ineficientă şi cu forţe militare armate.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
In the north-east, which is a rural area with a Laotian culture, there would be almost insurgent opposition against the central area, Bangkok and the south, which are all Democratic strongholds.
În partea de nord-est, care este o zonă rurală cu o cultură laoțiană, au loc acțiuni de protest împotriva zonei centrale, zonei Bangkok și zonei de sud, care sunt toate teritorii democrate.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Until now, Morocco has acted as a stronghold against the different forms of trafficking from the Sahel.
Până acum, Maroc s-a dovedit a fi o fortăreață în fața diferitelor forme de trafic din regiunea Sahel.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
However, the Bekaa Valley is a stronghold of the Islamist Hezbollah movement.
Totuși, Valea Bekaa este un adăpost al mișcării islamice Hezbollah.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

a strongly fortified defensive structure: dungeon, defence, defense, defensive structure, blockhouse, redoubt, keep, bastion, hold, citadel, donjon, fastness



dictionary extension
© dictionarist.com