Romence'da swelling

Telaffuz
n. umflătură, bubă, bulbucătură, burduşeală, tumoare {med.}

Örnek cümleler

The cheers swelled to a roar.
Uralele au devenit un vacarm.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Of course, deficits inevitably swell in times of economic recession.
Desigur, deficitele cresc în mod inevitabil în vremuri de recesiune economică.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Let us not forget that the acts of violence committed by our armies and the fact that war is plunging Afghanistan into poverty are simply swelling the ranks of extremists.
Să nu uităm că actele de violenţă comise de armatele noastre şi faptul că războiul scufundă Afganistanul în sărăcie, pur şi simplu, sporesc rândurile extremiştilor.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The ranks of the poor are increasingly being swollen by people who do have jobs.
Rândurile săracilor sunt din ce în ce mai mult mărite de oamenii care au locuri de muncă.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
An immigrant will only have the right to stay in the territory of a Member State of the EU if he works to swell the coffers of the plutocracy.
Un imigrant va avea dreptul de a rămâne pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene doar dacă muncește pentru a umple cuferele plutocrației.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It is important to prevent the ranks of terrorists from swelling day by day as a result of the frustration and lack of direction of the region's inhabitants.
Este important să prevenim consolidarea treptată a pozițiilor ocupate de teroriști, ca urmare a frustrării și a lipsei de direcție a locuitorilor din regiune.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
If we want to continue to swell the ranks of anti-Europeanism, then carry on, Commission.
Dacă dorim să continuăm să exacerbăm anti-europenismul, atunci invit Comisia să continue în această direcție.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It must be a basic principle that structures are not created twice over and that the Union's structures do not swell needlessly.
Trebuie să urmărim ca principiu de bază să nu se creeze de două ori aceleași structuri și ca structurile Uniunii să nu se mărească inutil.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

an abnormal protuberance or localized enlargement: dropsy, edema, oscheocoele, oedema, hematocoele, haematocoele, puffiness, hematocele, tumidness, tumidity, lump, enlargement, symptom, oscheocele, spermatocele, intumescency, bloat, iridoncus, lymphogranuloma, hydrops, haematocele, bunion, intumescence
the increase in volume of certain substances when they are heated (often accompanied by release of water): chemical change, intumescency, chemical process, intumescence, chemical action
something that bulges out or is protuberant or projects from its surroundings: projection, bump, gibbousness, frontal eminence, mogul, excrescence, nub, protrusion, caput, hump, snag, belly, protuberance, wart, nubble, jut, gibbosity, extrusion, occipital protuberance, bulge, prominence


© dictionarist.com