Romence'da trafficker

Telaffuz
n. traficant

Örnek cümleler

International criminal networks, drug and human traffickers and illegal immigrants have all benefited from such vulnerable spots.
Reţelele criminale internaţionale, traficanţii de droguri şi imigranţii ilegali au beneficiat toţi de pe urma acestor puncte vulnerabile.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
(DE) Mr President, ladies and gentlemen, thousands of children a year fall victim to child traffickers and even more are abducted.
(DE) Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor, mii de copii pe an cad victime traficanţilor de copii şi un număr şi mai mare sunt răpiţi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Some of these people die during the journey because of the inhumane conditions to which they are subjected by unscrupulous people traffickers.
Unele dintre aceste persoane mor în timpul călătoriei din cauza condiţiilor inumane la care sunt supuse de către traficanţii de persoane lipsiţi de scrupule.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It is the only way of sending human traffickers and economic fortune hunters a clear message that Europe is prepared to protect its borders to avoid social catastrophes.
Este singura modalitate de a trimite traficanţilor de persoane şi vânătorilor de averi economice un mesaj clar că Europa este pregătită să îşi protejeze graniţele pentru a evita catastrofele sociale.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Tens of thousands of people try to reach Europe, enticed by unscrupulous human traffickers who are prepared to bring economic fortune hunters to Europe for huge sums of money.
Zeci de mii de persoane încearcă să ajungă în Europa, ademenite de traficanţi imorali de persoane care sunt pregătiţi să aducă în Europa vânători de averi economice în schimbul unor uriaşe sume de bani.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We should come down hard on human traffickers, and their punishments cannot be severe enough.
Ar trebui luate măsuri stricte împotriva traficanţilor de persoane şi nicio pedeapsă nu ar fi suficient de severă.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Well, the message is clear: people must enter Europe only legally, not by means of Mafia boats and criminal traffickers.
Astfel, mesajul este clar: oamenii trebuie să pătrundă în Europa numai pe cale legală, nu prin bărci ale mafiei şi prin intermediul traficanţilor ilegali.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
What can we say then about French interests in Niger, linked to the stockpiling of uranium, which is stirring up a war among the Tuareg and thus favouring the people traffickers?
Ce se poate spune atunci despre interesele Franţei în Niger, legate de stocarea de uraniu, care reprezintă o cauză de conflicte între tuaregi, favorizând astfel traficanţii de persoane?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It is important to realise that this return system has dealt a big blow to organised crime and human traffickers.
Este important să ne dăm seama că acest sistem de returnare a reprezentat o lovitură puternică pentru crima organizată şi traficanţii de persoane.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
What is just as important is to go on battling human traffickers who are exploiting the misery and difficulties that immigrants wishing to cross over to Europe are experiencing.
Este la fel de importantă combaterea traficanţilor de persoane care profită de sărăcia şi dificultăţile cu care se confruntă imigranţii care doresc să ajungă în Europa.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

someone who promotes or exchanges goods or services for money: pedlar, cosmetician, dealer, peddler, ticket agent, seller, booking clerk, cheap-jack, vender, selling agent, marketer, merchant, merchandiser, vendor, pitchman, underseller, hawker, flower girl, fruiterer, packman, huckster


dictionary extension
© dictionarist.com