Romence'da trouble

Telaffuz
n. supărare, necaz, săblaznă, nelinişte, plictiseală {fig.}, mâhnire, tulburare, bai, chin, bănat, zbucium, sinchiseală, stinghereală, nenoroc, ananghie, neplăcere, nemulţumire, încurcătură, păţanie, pătăranie, potcă, neajuns, tevatură, sarcină, pricină, zăduf, bucluc, belea, nevoie, greutate, dificultate, zăticneală, hop, ponos, grijă, suferinţă
n. străduinţă, trudă, osteneală, strâmtoare, afecţiune, deranj, boroboaţă, pedeapsă {fig.}, durere, boală, păs, meteahnă, bubă, nenorocire
v. deranja, agita, necăji, incomoda, tulbura, supăra, stingheri, stânjeni, plictisi, jena, afecta, chinui, atinge, încurca, îngreuia

Örnek cümleler

It was nice of you to go to so much trouble.
A fost frumos din partea ta să faci atâtea eforturi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This will save you a lot of trouble.
Asta te va salva de o mulţime de probleme.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Albert, I hope you'll stand by me if I get in trouble.
Albert, sper că mă vei susţine dacă dau de belea.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
On having a talk with him, I found him troubled but friendly.
În timp ce discutam cu el, mi se părea tulburat dar prietenos.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
What would I not do to help you both out of the trouble?
Ce n-aş face ca să vă scot pe amândoi din încurcătură?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
They have their own troubles.
Au și ei problemele lor.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
President Van Buren was troubled.
Preşedintele Van Buren era neliniştit.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Tom has trouble judging distances.
Tom are probleme cu estimarea distanţelor.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Tom had a little trouble finding Mary's house.
Tom a avut ceva probleme în găsirea casei lui Mary.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Tom had a little trouble adjusting the settings.
Tom a avut ceva probleme la ajustarea setărilor.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. adversity: calamity, distress, misfortune, woe, worry, trial, tribulation
2. annoyance: harassment, difficulty, embarrassment, molestation
3. effort: exertion, pains, inconvenience
4. inconvenience: put out, discommode, incommode
5. distress: annoy, bother, harass, harry, irk, irritate, pester© dictionarist.com