Romence'da unitary

Telaffuz
a. omogen, unitar

Örnek cümleler

Firstly, a clear monopoly of power on the part of the unitary State.
În primul rând, un monopol clar de putere din partea statului unitar.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The European Union must project the image of being a unitary whole and needs a rapid-reaction force capable of intervening at any time to support peace, democracy and human rights.
Uniunea Europeană trebuie să se manifeste ca un tot unitar şi are nevoie de o forţă de reacţie rapidă, capabilă să intervină în orice moment pentru sprijinirea păcii, a democraţiei şi a drepturilor omului.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Like other colleagues in this House, I support a unitary state for Sri Lanka.
Ca şi alţi colegi din această adunare, sprijin unitatea statală pentru Sri Lanka.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I think it is also appropriate to place on record that I also think it is probably a good idea, within that unitary state, to grant the Tamils a degree of autonomy.
Cred că merită luat în considerare şi că sunt de părere că este o idee bună să se acorde tamililor un oarecare grad de autonomie în cadrul statului unitar.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Since Yugoslavia fell apart in 1992, attempts have been made to turn Bosnia and Herzegovina into a unitary state, but to no avail.
Începând cu 1992, când Iugoslavia s-a prăbuşit, s-au făcut încercări de a unifica într-un singur stat Bosnia şi Herţegovina, dar fără efect.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I would also emphasise the complementary nature of the five reports and remark that they do, indeed, form a unitary whole setting out Parliament's position.
Aş dori să evidenţiez, de asemenea, natura complementară a celor cinci rapoarte şi să atrag atenţia că ele formează, într-adevăr, un întreg unitar care stabileşte poziţia Parlamentului.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Regarding the energy memorandum of understanding, this is very important, but Iraq is not a unitary state.
În ceea ce priveşte memorandumul de înţelegere în domeniul energetic, acesta este foarte important, însă Irakul nu este un stat unitar.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We are very clear in doing this that Iraq is a unitary state and that all our cooperation is with the government of all of Iraq.
Semnând acest memorandum, avem certitudinea că Irakul este un stat unitar şi că întreaga noastră cooperare va fi cu guvernul întregului Irak.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I am therefore worried about the long-term sustainability of Nigeria as a unitary state.
Sunt, aşadar, îngrijorat în ceea ce priveşte sustenabilitatea pe termen lung a Nigeriei ca stat unitar.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
According to its constitution, Syria is officially a popular democratic and socialist-oriented unitary state.
Conform constituţiei sale, Siria este oficial un stat popular democratic şi unitar orientat spre socialism.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

characterized by or constituting a form of government in which power is held by one central authority
of or pertaining to or involving the use of units
relating to or characterized by or aiming toward unity
having the indivisible character of a unit: united, one


© dictionarist.com