Romence'da united Nations

Telaffuz
npr. Organizaţia Naţiunilor Unite, O.N.U.

Örnek cümleler

Food prices are at their highest level since the United Nations Food and Agriculture Organization began keeping records in 1990.
Prețurile la mâncare sunt la cel mai ridicat nivel din 1990 de când Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură a început să țină evidența prețurilor.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We are particularly concerned by such incidents as the attack on the United Nations school in Jebaliya and the firing on humanitarian convoys leading to the death of humanitarian staff.
Suntem, în special, îngrijoraţi de incidentele cum sunt atacul asupra şcolii ONU din Jabalyia şi de tirurile de armă trase asupra convoaielor umanitare care au făcut victime în rândul personalului umanitar.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Eight thousand Muslim men and boys were killed while seeking refuge in a safe area declared by the United Nations Security Council in Srebrenica.
Opt mii de bărbaţi şi băieţi musulmani au fost ucişi în timp ce se refugiau în zona sigură declarată de Consiliul de Securitate al ONU în Srebrenica.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The United Nations puts this figure at over twelve million.
Naţiunile Unite plasează această cifră la peste douăsprezece milioane.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Israel has to abide by international decisions, the resolutions of the United Nations and also by the recommendations of its friends and partners.
Prin urmare, trebuie să respecte deciziile luate la nivel internaţional, rezoluţiile ONU, precum şi recomandările prietenilor şi partenerilor săi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Israel is a state, not an organisation; it is a member of the United Nations.
Israelul este un stat, nu o organizaţie; este stat membru al ONU.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It has a responsibility towards the international community, and has to comply with this and all other resolutions adopted by the United Nations.
Prin urmare, are o responsabilitate faţă de comunitatea internaţională şi trebuie să respecte toate rezoluţiile adoptate de ONU.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Our resolution reinforces the call for a cease-fire already expressed by the United Nations Security Council.
Rezoluţia noastră reiterează necesitatea încetării imediate a focului, exprimată deja de Consiliul de Securitate al ONU.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
'One state, one vote' is, after all, one of the foundation stones of the United Nations.
Până la urmă, principiul ,,un stat, un vot" reprezintă una dintre pietrele de temelie ale Naţiunilor Unite.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
These considerations are necessary in relation to the debate on the United Nations Human Rights Council.
Aceste consideraţii sunt necesare în ceea ce priveşte dezbaterea privind Consiliul ONU pentru drepturile omului.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!© dictionarist.com