Romence'da united Nations Organization

Telaffuz
npr. Organizaţia Naţiunilor Unite, O.N.U.

Örnek cümleler

We are working with teams from OCHA, a United Nations organisation, and are in constant contact with John Holmes, the UN Emergency Relief Coordinator.
Lucrăm cu echipe ale OCHA, o organizaţie a Naţiunilor Unite, şi suntem într-un contact permanent cu John Holmes, coordonatorul pentru ajutor de urgenţă al ONU.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
They have a duty to act and protect the people, namely via the United Nations Organisation Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUSCO) which is present on the ground.
Acestea au datoria de a acționa și de a proteja oamenii, și anume prin intermediul Misiunii Organizației Națiunilor Unite din Republica Democrată Congo (MONUC) care este prezentă pe teren.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
In 2001, the United Nations Organisation for Food and Agriculture (FAO) created an International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUU).
În 2001, Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a elaborat un Plan internațional de acțiune pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (IPOAIUU).
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!


© dictionarist.com