Romence'da unity

Telaffuz
n. unire, unitate, coeziune, legătură, înţelegere, acord, posesiune comună {jur.}, armonie

Örnek cümleler

Unity in diversity, development, preservation of values and every citizen's responsibility towards his or her nation and for the European family as a whole, that is Europe's future.
Unitate în diversitate, dezvoltare, menţinerea valorilor şi responsabilitatea fiecărui cetăţean faţă de propria sa naţiune şi faţă de întreaga familie europeană, aceasta este Europa viitorului.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I believe that EU Member States must demonstrate greater unity and efficiency in promoting certain EU common positions on human rights.
Consider că statele membre ale UE trebuie să dovedească mai multă unitate şi eficienţă pentru promovarea unor poziţii comune ale UE privind drepturile omului.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We are in favour of a unity government for the Palestinians.
Suntem în favoarea unui guvern unitar pentru palestinieni.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Without a unity government for the Palestinians, the peace process is unmanageable.
În lipsa unui astfel de guvern în Palestina, procesul de pace nu poate fi gestionat.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Personally, I can promise that I would like to stress that the unity of the EU is absolutely decisive for achieving results here.
Personal, aş dori să subliniez faptul că unitatea UE este absolut decisivă pentru a obţine rezultate în acest domeniu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It is high time to demonstrate the strength and unity of our union by adopting a long-term energy strategy.
Este timpul să demonstrăm forţa şi unitatea uniunii noastre prin adoptarea unei strategii energetice pe termen lung.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We also need to strengthen this sort of dialogue with all Palestinians, to make them understand the importance of peace, cohesion, human life and unity between them.
Trebuie, de asemenea, să întărim acest tip de dialog cu toţi palestinienii pentru a reitera importanţa păcii, coeziunii, a vieţii umane şi a bunei înţelegeri între aceştia.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This is a period when we should act together and avoid any moves that might undermine our unity.
Este o perioadă în care ar trebui să acţionăm împreună şi să evităm orice mişcare ce ne-ar putea submina unitatea.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
A face in keeping with the Union motto, 'In varietate concordia', an expression of unity and at the same time diversity.
O faţă în concordanţă cu motto-ul Uniunii, ,,In varietate concordia", o expresie a unităţii şi în acelaşi timp a diversităţii.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This will not be possible if there is no unity within your own country.
Acest lucru nu va fi posibil fără unitate în propria dumneavoastră ţară.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

an undivided or unbroken completeness or totality with nothing wanting: incompleteness, completeness, rawness, whole, state, broken, fractional, integrity, wholeness, unbroken
the smallest whole number or a numeral representing this number: digit, figure, ace, I, one, 1, monad, single, singleton, monas
the quality of being united into one: indistinguishability, identicalness, oneness, identity


© dictionarist.com