Romence'da unnatural

Telaffuz
a. nefiresc, nenatural, fals, factice, silit, sucit, denaturat, inuman, monstruos

Örnek cümleler

Many phrases that I think sound fine are considered unnatural by native speakers.
Multe propoziții despre care cred că sună bine sunt considerate nenaturale de către vorbitorii nativi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Unfashionable as it may be, I unashamedly declare that the unnatural partnership between same-sex couples is not something to which I, as a legislator, wish to consent.
Deşi nu este la modă, declar fără ruşine că relaţia anormală în cuplurile cu parteneri de acelaşi sex nu este un lucru la care eu, ca legislator, vreau să consimt.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We are not happy that critical opinions directed at Hungary are being jumbled up with matters of European policy, but we do not regard this situation as unnatural.
Nu suntem încântați că opiniile critice la adresa Ungariei sunt amestecate cu probleme de politică europeană, însă nu considerăm această situație ca fiind neobișnuită.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It is not necessary for us to impose quotas and unnatural gender distributions on the sector.
Nu este necesar să impunem sectorului cote și distribuții de gen nefirești.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
There is an unnatural combination of strains and DNA in the virus. It is affecting unusual groups of people in a way not normally associated with E coli outbreaks.
Este o combinație ciudată de tulpini și ADN în acest virus, care afectează grupuri neobișnuite de persoane într-un mod care nu este asociat în mod normal cu epidemiile de E coli.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

not in accordance with or determined by nature; contrary to nature: affected, paranormal, naturalness, violent, supernatural
speaking or behaving in an artificial way to make an impression: contrived, affected, stilted, forced, plummy, studied, strained, artificial, hokey, agonistic, mannered, affectedness, elocutionary, constrained
not normal; not typical or usual or regular or conforming to a norm: insane, subnormal, vicarious, antidromic, anomalous, irregular, defective, kinky, freakish, atypical, abnormal, normality, deviate, normalcy, perverted, supernormal, brachydactylous, brachydactylic, aberrant, deviant© dictionarist.com