Romence'da useful

Telaffuz
a. folositor, util, competent, practic, spornic, trebuincios, bun, valoros, capabil, onorabil {fam.}

Örnek cümleler

It is always useful to have savings to fall back on.
E întotdeauna util să dispunii de economii pe care să te bazezi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Iron is a very useful metal.
Fierul este un metal foarte util.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
My computer has got to be useful for something.
Calculatorul meu trebuie să fie bun la ceva.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The only useful answers are those that raise new questions.
Singurele răspunsuri utile sunt cele care ridică noi întrebări.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Nothing is as useful as a photocopier.
Nimic nu e atât de folositor ca un fotocopiator.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I would like to remind you of a fact from history that should be useful to you.
Aş vrea să vă reamintesc de un fapt istoric care ar putea să vă fie util.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
At this juncture, I believe all efforts should be pooled and meetings that MEPs could have in Minsk with Belarusian parliamentarians, for example, would also be most useful.
Cu această ocazie, consider că trebuie comasate toate eforturile şi că, de exemplu, ar fi de cea mai mare utilitate reuniunile pe care deputaţii europeni le-ar putea avea la Minsk cu parlamentarii bieloruşi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It is very useful to have good intentions, but it is more important to be effective.
Bunele intenţii sunt folositoare, dar este mai importantă eficienţa.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It is scandalous to see such a small proportion of the Structural Funds being invested in something useful!
Este scandalos să vezi o proporţie atât de mică a Fondurilor Structurale investite în lucruri folositoare!
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This has taught us to find creative solutions to non-standard situations, which is going to come in useful.
Aceasta ne-a învăţat să găsim soluţii creative la situaţiile anormale, ceea ce ne va fi de ajutor.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

being of use or service: profitable, useable, efficacious, effective, multipurpose, reclaimable, usable, serviceable, helpful, recyclable, utilitarian, effectual, utilizable, usefulness, expedient, reusable, utile, utility
having a useful function: utilitarian, functional© dictionarist.com