Romence'da weight

Telaffuz
n. greutate, pondere, categorie {sport.}, greu, povară, încărcătură, sarcină, apăsare, valoare, importanţă, influenţă, trecere, halteră, forţă
v. împovăra, îngreuia

Örnek cümleler

She wanted to lose weight and she thought smoking would help her.
Vroia să slăbească și s-a gândit că fumatul o va ajuta.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It's too bad that I don't need to lose weight.
Păcat că nu am nevoie să pierd în greutate.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Now that it has taken military action in reaction to Hamas provocation, it feels the weight of international disapproval.
Acum când a decis să treacă la acţiuni militare ca reacţie la provocările Hamas, comunitatea internaţională dezaprobă vehement aceste acţiuni.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The Mediterranean diet brings us health and the joy of living, and also prevents excessive weight gain.
Dieta mediteraneană ne aduce sănătate şi bucuria de a trăi, prevenind, de asemenea, luarea excesivă în greutate.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It means the combined weight of Member States, represented by the European Commission, in negotiations, and a single EU voice vis-à-vis our partners, be they producers or transit countries.
Aceasta presupune ponderea combinată a statelor membre, reprezentate de către Comisia Europeană, în negocieri, și o singura voce UE în fața țărilor noastre partenere, fie ele țări producătoare sau de tranzit.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We should feel the full weight of our responsibilities.
Ar trebui să simţim greutatea responsabilităţii noastre.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Given the directive's improper transposition by Member States, I would hope that you will give this issue much more weight than is indicated by your programme in the area of freedom and security.
Dată fiind transpunerea incorectă a directivei de către statele membre, sper că veţi acorda mai multă atenţie acestei probleme decât se precizează în programul dumneavoastră pentru spaţiul de libertate şi securitate.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Both you and I have the opportunity to understand perfectly the weight of this expectation.
Şi noi şi dumneavoastră avem şansa să înţelegem cel mai bine greutatea acestei aşteptări.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
On top of this, the exact percentage of weight has to be indicated for highlighted feed materials, and in the case of voluntary labelling.
În plus, procentul de greutate exact pentru materiile prime pentru furaje evidenţiate trebuie indicat şi în acest caz de etichetare voluntară.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Using the classic tool of labelling, all the components are going to be indicated, in descending order of weight, and there will also be an open declaration, an Annex III and a tolerance of +/-15%.
Prin intermediul instrumentului clasic al etichetării, toate componentele vor fi indicate, în ordinea descrescătoare a greutăţii, şi va exista şi o declaraţie deschisă, o anexă III şi o toleranţă de +/-15%.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. heaviness: mass, density, ballast
2. importance: significance, import, consequence, influence, moment, power
3. counterbalance: ballast, anchor, stonedictionary extension
© dictionarist.com